Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Een huurovereenkomst ondertekenen / De huurovereenkomst

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een contract dat de verhuurder ertoe verbindt om een huurder het genot van zijn onroerend goed te geven voor een bepaalde duur. In ruil verbindt de huurder zich ertoe om een bepaalde prijs te betalen (de huur en de kosten).

Vanaf 1 juli 2014 worden de bevoegdheden van de overeenkomsten voor de woninghuur, de handelshuur en de pacht overgedragen van de federale staat naar de gewesten. De huidige wetgeving blijft dan gewoon van kracht totdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ze wijzigt of vernieuwt. 

Keer geregeld terug naar onze website zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

De Commissie voor Juridische Bijstand blijft de vragen van de burgers beantwoorden.

De huurovereenkomst is een contract dat de verhuurder ertoe verbindt om een huurder het genot van zijn onroerend goed te geven voor een bepaalde duur. In ruil verbindt de huurder zich ertoe om een bepaalde prijs te betalen (de huur en de kosten).

Een schriftelijke overeenkomst sluiten

Sinds 15 juni 2007 moeten alle huurovereenkomsten verplicht schriftelijk gesloten worden. Elke partij moet een exemplaar van het contract ontvangen. In de praktijk zijn er minimaal drie exemplaren nodig: één voor de huurder, één voor de eigenaar en één voor de registratie.
De registratie van het contract (.pdf) is een verplichte formaliteit die door de eigenaar geregeld moet worden.

Wie?

Alle meerderjarigen (ouder dan 18 jaar) of ontvoogde minderjarigen kunnen geldig een huurovereenkomst sluiten.

Voorwaarden

De huurovereenkomst vermeldt de duur van het contract, de rechten en plichten van de huurder en van de eigenaar voor de hele duur van de overeenkomst en de voorwaarden om het contract te beëindigen.

Meer informatie vindt u in de brochure “De huurwet” uitgegeven door de FOD Justitie.

Bijzonderheden voor sociale woningen

Binnen de sector van de sociale huisvesting heeft de Regering drie type-huurcontracten goedgekeurd die vanaf 1 januari 2013 door alle OVM’s, afhankelijk van de situatie van de huurder, gebruikt moeten worden. Elke sociale huurder krijgt dus een van de drie huurcontracten. Een voorbeeld van deze contracten vindt u op de website van de Brusselse Gewestelijke HuisvestingsMaatschappij.

Document acties