Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Een huurovereenkomst ondertekenen / Huurwaarborg

Huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de eigenaar in het geval de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (huurschade, wanbetaling van de verschuldigde sommen…).

Vanaf 1 juli 2014 worden de bevoegdheden van de overeenkomsten voor de woninghuur, de handelshuur en de pacht overgedragen van de federale staat naar de gewesten. De huidige wetgeving blijft dan gewoon van kracht totdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ze wijzigt of vernieuwt. 

Keer geregeld terug naar onze website zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

De Commissie voor Juridische Bijstand blijft de vragen van de burgers beantwoorden.

De huurwaarborg beschermt de eigenaar in het geval de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (huurschade, wanbetaling van de verschuldigde sommen…). De meeste contracten in de privésector bepalen dat de huurder een huurwaarborg moet samenstellen. Die waarborg is echter niet verplicht en de eigenaar kan dus beslissen om geen waarborg te vragen.

Drie vormen van huurwaarborg

De huurder heeft de keuze uit drie waarborgtypes:

In dit geval is de huurwaarborg maximaal gelijk aan 3 maanden huur. Kiest de huurder voor die oplossing, dan garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg vanaf het moment dat de overeenkomst gesloten wordt. De huurder verbindt zich ertoe om de volledige borg samen te stellen aan de hand van vaste, maandelijkse aflossingen en dat tijdens de looptijd van het contract, met een maximum van drie jaar.

  • 1ste vorm: Waarborg op een individuele rekening die op naam van de huurder staat. In dat geval mag de huurwaarborg niet meer bedragen dan twee maanden huur. De waarborg moet verplicht op een geblokkeerde rekening bij een financiële instelling geplaatst worden op naam van de huurder.
  • 2de vorm: Bankwaarborg
  • 3de vorm: Een bankwaarborg resulterend uit een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling. Ook in dat geval mag de huurwaarborg niet meer dan drie maanden huur bedragen.
     

Meer informatie:

Brochure “De huurwet” uitgegeven door de federale overheidsdienst Justitie.


Bijzonderheden voor sociale woningen

De huurwaarborg is verplicht. Net zoals op de privémarkt heeft de huurder ook hier de keuze tussen de drie hierboven beschreven waarborgtypes. Toch bestaat er daarnaast nog een specifiek type van waarborg. Meer informatie over de huurwaarborg in de sector van de sociale woningen vindt u op de site van de BGHM.

De huurwaarborgkredieten van het Woningfonds

Wilt u een woning huren en moet u daarvoor een huurwaarborg betalen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terecht voor een rentevrije lening op afbetaling.

Bij het Fonds kunt u tot maximaal 90 % van de huurwaarborg lenen en u heeft tot 18 maanden de tijd om die lening af te lossen.

De huurwaarborg wordt op een geblokkeerde rekening op uw naam gestort, met de dubbele handtekening van de huurder en verhuurder.

De woning moet in een van de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn. Ze moet voldoen aan de wettelijke vereisten qua veiligheid, gezondheid, bewoonbaarheid en comfort. U dient er uw hoofdverblijfplaats te vestigen binnen de drie maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. De lening geldt niet voor sociale woningen.

Alle voorwaarden en een aanvraagformulier voor een lening vindt u op de website van het Woningfonds.

Document acties