Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Een huurovereenkomst ondertekenen / Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

De huurder en de eigenaar zijn verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen in aanwezigheid van beide partijen of van hun vertegenwoordigers.

Vanaf 1 juli 2014 worden de bevoegdheden van de overeenkomsten voor de woninghuur, de handelshuur en de pacht overgedragen van de federale staat naar de gewesten. De huidige wetgeving blijft dan gewoon van kracht totdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ze wijzigt of vernieuwt. 

Keer geregeld terug naar onze website zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

De Commissie voor Juridische Bijstand blijft de vragen van de burgers beantwoorden.

De huurder en de eigenaar zijn verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen in aanwezigheid van beide partijen of van hun vertegenwoordigers. Die beschrijving moet opgemaakt worden ofwel op het moment dat de ruimtes nog leeg zijn, ofwel in de eerste maand na de verhuur. De plaatsbeschrijving moet bij de huurovereenkomst gevoegd worden.

Indien één van de partijen weigert, kan de andere partij de vrederechter vragen om een expert aan te duiden die de plaatsbeschrijving zal opstellen.

Wat gebeurt er aan het einde van de huurovereenkomst?

  • Als er een plaatsbeschrijving werd opgesteld, moet de huurder het pand aan het einde van de overeenkomst teruggeven in de staat waarin hij het kreeg (volgens de aanduidingen beschreven in de plaatsbeschrijving). Schade die het resultaat is van normale slijtage of van een geval van overmacht hoeven niet door de huurder betaald te worden.
  • Indien er bij het betrekken van de woning geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgesteld: de huurder wordt verondersteld het pand gekregen te hebben in de staat waarin het zich aan het einde van de huurovereenkomst bevindt. De huurder is dus niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de schade door de huurder werd berokkend.
     

Bijzonderheden voor sociale woningen

De enige afwijking voor sociale woningen op dit punt is het moment waarop de aanvankelijke plaatsbeschrijving opgesteld wordt. Die moet immers verplicht opgesteld worden vóór de huurder zijn intrek neemt in de gehuurde ruimtes.

Meer weten:

Brochure “De huurwet” uitgegeven door de FOD Justitie

Foto : www.photo-libre.fr

Document acties