Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Kopen en verkopen / Administratieve formaliteiten / De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting die de eigenaar jaarlijks moet betalen. Die belasting kan niet aan de huurder aangerekend worden. De roerende voorheffing kan verlaagd worden onder bepaalde voorwaarden.

De onroerende voorheffing is een belasting die de eigenaar jaarlijks moet betalen. Die belasting kan niet aan de huurder aangerekend worden.

Het bedrag van de voorheffing is gelijk aan een bepaald percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Dat percentage verschilt naargelang van de situatie van het gebouw. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de voorheffing vastgesteld op 1,25 % van het kadastraal inkomen. Bovenop dat percentage komen nog de opcentiemen (een ander deel van de verschuldigde belasting) die verschillen naargelang van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Voorwaarden voor een verlaagde onroerende voorheffing

De roerende voorheffing kan verlaagd worden onder bepaalde voorwaarden:

  • als de bewoner-eigenaar in een bescheiden woning woont;
  • als de bewoner-eigenaar of de huurder erkend is als gehandicapte of als oorlogsinvalide;
  • als de bewoner-eigenaar of de huurder personen ten laste heeft (kinderen, gehandicapten, andere personen ten laste onder bepaalde voorwaarden).

 

Meer weten:

Voorwaarden en bedragen van de verlagingen op de portaalsite van de Belgische federale overheid.

Hoe vraagt u een vermindering van de onroerende voorheffing aan?

Zowel de eigenaar als de huurder kunnen een aanvraag indienen om de onroerende voorheffing te verlagen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • dient u een aanvraag in binnen 6 maanden na de verzending van het aanslagbiljet;
  • in de vorm van een bezwaarschrift (u vraagt een voorbeeld aan bij het kantoor Directe belastingen waaronder u ressorteert);
  • gericht aan de bevoegde gewestelijke directeur der directe belastingen (het adres staat op uw aanslagbiljet vermeld);
  • en voegt daar het officiële erkenningsattest als groot-oorlogsverminkte of als gehandicapte bij als uw aanvraag voor een belastingsvermindering daarop gebaseerd is.

 
Bijzondere bepalingen in het kader van de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s)

Een eigenaar die de verhuur van zijn woning aan een SVK toevertrouwt, heeft recht op een verlaagde belastingsvoet (0,8 % in plaats van 1,25 %). Dit stemt overeen met een verlaging van de onroerende voorheffing van 36 %.

Document acties