Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Kopen en verkopen / Fiscaliteit / Voor de koper

Voor de koper

De fiscaliteit verbonden aan de aankoop van onroerende goederen en aan schenkingen of erfenissen is erg uitgebreid. Deze rubriek belicht de verschillende aspecten van de vastgoedfiscaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De fiscaliteit verbonden aan de aankoop van onroerende goederen en aan schenkingen of erfenissen is erg uitgebreid. Deze rubriek belicht de verschillende aspecten van de vastgoedfiscaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op het moment van de aankoop

Registratierechten of btw

Wie een onroerend goed koopt, moet registratierechten betalen. Deze worden berekend op basis van de verkoopprijs of de waarde van het goed. Op die rechten kan een verlaging toegekend worden. Is het gebouw nieuw, dan kan de verkoper de koper vragen om btw te betalen veeleer dan registratierechten. Meer informatie op de site notaris.be

Successierechten

Wordt het onroerend goed door erfenis verkregen, dan moeten de erfopvolgers successierechten betalen. Het tarief wordt afgestemd op de verkoopwaarde van het geërfde goed.

Het tarief van die successierechten is een gewestelijke materie. Ze verschillen naargelang de plaats waar de overledene zijn fiscale domicilie had. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen de erfgenamen onder bepaalde voorwaarden een vermindering van de successierechten genieten.

De volledige fiscale wetgeving inzake successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op de federale website Fisconetplus

Schenkingsrechten

Gaat het om een schenking, dan dient u eveneens kosten te betalen: de schenkingsrechten maar ook de kosten voor de notariële akte.

Als u een roerend of onroerend goed geschonken krijgt, moet u een belasting betalen op de handelswaarde van het geschonken goed.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt sinds 9 maart 2005 een vlak tarief voor de schenking van onroerende goederen, met voordeeltarieven in bepaalde gevallen (bijv. schenkingen in rechte lijn). Dat tarief bedraagt:

  • 3 % voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden;
  • 7 % voor schenkingen tussen alle andere personen.

Meer informatie over schenkingsrechten vindt u ook op de federale portaalsite.

Op jaarlijkse basis

  • De eigenaar van een gebouw moet elk jaar een kadastraal inkomen aangeven en grondbelasting betalen, de zogenaamde onroerende voorheffing. In bepaalde gevallen geldt een vermindering van de onroerende voorheffing, bijvoorbeeld voor kinderen ten laste.
  • Recent werden de gemeentelijke opcentiemen opgenomen in de berekening van de onroerende voorheffing.
  • Daarnaast zijn er nog andere gewestelijke en/of gemeentelijke belastingen op het vlak van huisvesting: belastingen op verkaveling, leegstand, bouwwerken, tweede verblijven... Meer informatie over de belastingen die voor u van toepassing zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

 
Belastingvoordelen

Er bestaan ook fiscale stimuleringsmaatregelen (woonbonus) om een onroerend goed betaalbaarder te maken, waaronder voordelen op de hypothecaire lening. Ook zijn er belastingvoordelen voorzien voor bepaalde werkzaamheden in een positieve actiezone. Daarnaast bestaan er ook voordelen voor renovatie- en isolatiewerken om het energieverbruik van uw woning te verlagen, zoals het plaatsen van dubbele beglazing, het vervangen van uw verwarmingsketel enz. Over deze belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen leest u alles op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Meer weten:

Document acties