Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren

Een woning huren in Brussel

De huurprijzen blijven stijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, daarom is het fundamenteel dat alle inwoners toegang kunnen krijgen tot een fatsoenlijke woning.
Naast de wetten op de rechten en plichten van huurders en huiseigenaars, zijn er nog vele andere maatregelen die ervoor moeten zorgen dat alle Brusselaars fatsoenlijk wonen.

Vanaf 1 juli 2014 worden de bevoegdheden van de overeenkomsten voor de woninghuur, de handelshuur en de pacht overgedragen van de federale staat naar de gewesten. De huidige wetgeving blijft dan gewoon van kracht totdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ze wijzigt of vernieuwt. 

Keer geregeld terug naar onze website zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

De Commissie voor Juridische Bijstand blijft de vragen van de burgers beantwoorden.

Inzoomen op…

Normen en veiligheid

In Brussel moet elke woning voldoen aan minimale vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Voldoet de woning niet aan die vereisten, dan bestaat het gevaar dat ze op de huurmarkt verboden wordt.

>> Normen en veiligheid

Een goede plaatsbechrijving

De huurder en de eigenaar zijn verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen in aanwezigheid van beide partijen of van hun vertegenwoordigers. Die beschrijving moet opgemaakt worden ofwel op het moment dat de ruimtes nog leeg zijn, ofwel in de eerste maand na de verhuur.

>> Een goede plaatsbechrijving

Gehandicapten

In een mensenleven kan een ziekte of een ongeval onze leefgewoontes ingrijpend veranderen. Door een handicap kan het in ons dagelijks leven steeds moeilijker worden om te blijven wonen op de plaats waar we ons thuis voelen.

>> Gehandicapten

 

Document acties