Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Premies en steunmaatregelen / Huurtoelage (wachtlijsten van de sociale huisvesting)

Huurtoelage (wachtlijsten van de sociale huisvesting)

De huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting is een gewestelijke financiële steun die dient om een deel van de huur te dekken die sommige van deze betrokken huurders dragen.

De huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting is een gewestelijke financiële steun die dient om een deel van de huur te dekken die sommige van deze betrokken huurders dragen.

Hoe verloopt de procedure?

De kandidaat-huurder ontvangt een brief van het bestuur (de directie Huisvesting) met de uitgenodiging zich aan te bieden bij zijn sociale huisvestingsmaatschappij (dit is de maatschappij waar hij zich inschreef als kandidaat tot het bekomen van een sociale woning). Hij verifieert er zijn gegevens. Indien er aan de basisvoorwaarden wordt voldaan, licht de sociale huisvestingsmaatschappij het bestuur in om een dossier voor huurtoelage te openen. 

Het bestuur stuurt,  binnen de 10 dagen na ontvangst van de gegevens, een deels voorafingevuld formulier naar de kandidaat-huurder. Om dit formulier te vervolledigen kan de kandidaat-huurder gebruik maken van de meegestuurde invulbegeleiding en toelichting. Daarna moet hij het dossier (ondertekend en vervolledigd formulier + bewijsstukken) naar het bestuur sturen.

Indien uw dossier volledig is, ontvangt u een aangetekend schrijven van het bestuur met de beslissing of uw dossier al dan niet werd aanvaard.

Indien uw dossier onvolledig is, dan meldt het bestuur u dat schriftelijk. U beschikt dan over 30 kalenderdagen om het dossier in orde te brengen.

Algemene inlichtingen

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

De kandidaat-huurder moet op de dag van de indiening van het formulier beantwoorden aan bepaalde voorwaarden:

  • Geen sociale woning, gesubsidieerde woning of een woning van een familielid huren;
  • Genieten van tenminste 12 voorkeurrechten in het kandidatenregister voor een sociale woning;
  • Wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Beschikken over een jaarinkomen dat niet hoger is dan deze van het recht op maatschappelijke integratie;
  • Een huurbedrag hebben dat een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt;
  • Niet genieten van en andere gewestelijk toelage. 

Meer weten ? Zie de toelichting (binnenkort beschikbaar op deze pagina).

Hoeveel bedraagt de huurtoelage?

In 2017 bedraagt de maandelijkse toelage € 102,32.

Dit bedrag wordt verhoogd met € 10,23 per persoon fiscaal ten laste. Deze verhoging is beperkt tot 5 personen ten laste. Dit betekent een maximale tussenkomst van € 153,48 per maand.

De huurtoelage wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd.

De huurtoelage wordt met terugwerkende kracht betaald tot op de dag van de indiening van het formulier bij het bestuur.

Hoelang wordt de huurtoelage toegekend?

De toelage kan toegekend worden voor zover de huurtoelage bestaat en voor zover aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan en de verbintenissen worden nageleefd.

Elke twee jaar controleert het bestuur of aan het geheel van de voorwaarden wordt voldaan.
 

Heeft u hulp nodig?

  • Download en gebruik de verklarende nota (2017 / 2018) om uw dossier samen te stellen.
  • Neem contact op met uw familie, een naaste, een sociaal assistent…
  • Neem ook contact op met uw OCMW om u te helpen uw dossier na te zien op volledigheid (ondertekend en vervolledigd formulier + bewijsstukken) alsook om het dossier te verzenden naar het bestuur.

Wettelijke

 

Document acties