Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u toegang verleent tot deze portaalsite.

Het CIBG biedt u deze portaalsite (http://huisvesting.brussels) en de informatie op deze portaalsite aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website http://huisvesting.brussels en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze portaalsite is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

  • Deze portaalsite bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
  • De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de portaal verwijst.
  • Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar de portaalsite http://huisvesting.brussels wilt creëren vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.
     

Intellectuele eigendomsrechten

  • U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
  • De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website.
     

Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.  Daartoe dient u contact op te nemen met de webmaster.

Document acties