Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

10 exemples de discrimination au logement

10 voorbeelden van discriminatie op de huisvestingsmarkt

Toegang tot huisvesting is een basisrecht voor iedereen. In de praktijk echter zien we nog steeds dat er talloze mensen als huurder worden geweigerd en dit veelal op basis van discriminatie.

Er is sprake van discriminatie wanneer een persoon minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon op grond van een of meer beschermde criteria, terwijl beide personen zich in vergelijkbare situaties bevinden en er geen relevante rechtvaardiging is.

Op onze website kan u 10 situaties terugvinden die gebaseerd zijn op de realiteit: mensen die de toegang tot huur worden ontzegd op basis van hun afkomst, geslacht, handicap, leeftijd of sociale situatie enzoverder.

Dit is zowel oneerlijk voor de kandidaat-huurders als illegaal indien een eigenaar dit doet. Deze discriminatie is bijgevolg strafbaar. Indien u zelf slachtoffer of getuige bent van discriminatie kan u hiervoor een klacht indienen bij Brussel Huisvesting.

Abonneer u op onze nieuwsbrief