Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Leden / Leden van de ARH

Leden van de ARH

De Adviesraad is samengesteld uit vijfentwintig leden. Voor elk lid, wordt een plaatsvervanger aangesteld.

De Adviesraad is samengesteld uit vijfentwintig leden. Voor elk lid, wordt een plaatsvervanger aangesteld.

De duur van het mandaat van de leden bedraagt vijf jaar en kan hernieuwd worden. De helft van de leden wordt om de dertig maanden hernieuwd.
Aan elke aanstelling gaat een oproep tot de kandidaten vooraf die in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Elk geslacht moet voor minstens een derde vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad.

Organisaties

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) Catherine BRUYNIX Amélie BECKERS
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOBH - citydev.brusssels) Nathalie RENNEBOOG Charlotte WAUTERS
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Marguerite de CALLATAY Michel LEMAIRE
Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad Hughes KEMPENEERS Laurent SCHILTZ
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Rodolphe d'OULTREMONT Geoffroy DE CLIPPELE
Unie van Landmetersexperten van Brussel Francis GABELE Daniel KENES
Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM):
Vereniging voor Sociale Huisvesting (VSH)
Fédération des sociétés coopératives de logement à Bruxelles (FESOCOLAB)

Gauthier GILOT
Isabelle QUOILIN

Nathalie GERMEN
Laurent VANCLAIRE

Verenigingen waarvan de activiteiten bijdragen tot de verdediging en de verwezenlijking
van het recht op wonen of tot de 
bescherming en de bevordering van het wonen:
Brusselse Federatie van Unie voor de Huisvesting (BFUH)
Habiter Bruxelles
Inter Environnement Bruxelles (IEB)
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)
Netwerk Wonen
Syndicat des Locataires des Logements sociaux (SLLS)Karine SERONT
Mohammed OUSLIKH
Claire SCOHIER
Werner VAN MIEGHEM
Catherine RUELLE
José GARCIA


Marie KRISLOVA
Yaël GUILLAUME
Thierry KUYKEN
Carole DUMONT
Sandrine COUTURIER
Pierre CLEMENT
Sociale verhuurkantoren (SVK) Isabelle JENNES Laurence LIBON
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afdeling OCMW
Afdeling Gemeenten

Marie WATCHENKO
Siham NEKHOUL

Stéphane ROBERTI
Bernard VAN NUFFEL
Werknemersorganisaties, werkgevers- of middenstandsorganisaties:
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (werknemers)
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (werkgevers et middenstand)

Daniel FASTENAKEL
Pierre VAN SCHENDEL

Jamel AZAOUM
Miguel VAN KEIRSBILCK
Representatieve eigenaarsverenigingen uit de particuliere huisvestingssector:
NEMS
Verenigde Eigenaars-Propriétaires Réunis​

Dominique PLETINCKX

/
Kamer der Notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Marie-Pierre GERADIN Thomas LICOPPE
Architect (spontane kandidatuur) Marie-Madeleine MENNENS Philippe LAPORTA
Onafhankelijke deskundigen Daniel d'ATH
Vacature
/
/
Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) Pierre-Alain FRANCK Olivier CARRETTE

 

 

Document acties