Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Premies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt premies ter beschikking van zijn inwoners om een woning te bouwen, te renoveren of te isoleren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt premies ter beschikking van zijn inwoners om een woning te bouwen, te renoveren of te isoleren. Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van een woning kunnen die steun aanvragen, onder bepaalde voorwaarden die verband houden met: het type van werkzaamheden, wijken, inkomsten enz. Doorgaans zijn die premies cumuleerbaar met belastingverminderingen.

Renovatiepremies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt twee types van renovatiepremies ter beschikking:

Milieupremies

Werkzaamheden om het energieverbruik te verminderen, de aankoop van energiezuinige toestellen... Al deze milieuvriendelijke investeringen geven recht op premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de federale regering. Voor meer informatie over deze milieupremies kunt u terecht op de website van Leefmilieu Brussel

Energiepremies

De energiepremies streven ernaar de energieprestaties voor iedereen te verbeteren.
Om de inspanningen te concentreren op de meest doeltreffende werkzaamheden, ligt de nadruk op audit, isolatie en verwarming.

Premies voor bodemonderzoeken

Leefmilieu Brussel kan premies toekennen voor de uitvoering van een bodemonderzoek.

Premies voor geluidsisolatie

Gebouwen die minstens 30 jaar voor het jaar van de premieaanvraag werden gebouwd, komen in aanmerking voor subsidies voor geluidsisolatie in het kader van de renovatiepremie.

De Brusselse groene lening

De Brusselse groene lening is een energielening die een financiering, tegen een rentevoet van 0 % tot 2%, toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren. Ze is het resultaat van een partnerschap tussen het Energiehuis, Leefmilieu Brussel, de financiële coöperatieve Crédal en het Woningfonds. De nieuwe voorwaarden voor de Brusselse groene lening zijn vanaf 1 april 2016 van toepassing.

De gemeentelijke premies

Afhankelijk van uw gemeente kunt u bijkomende kredieten rond huisvesting krijgen. Vaak kunt u deze combineren met premies die door het Brussels Gewest worden toegekend. Voor meer informatie hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw gemeente.

Subsidies voor beschermd onroerend erfgoed en klein erfgoed

Onroerend erfgoed is een gewestelijke materie. Voor de conservatie- en restauratiewerkzaamheden aan beschermde onroerende goederen worden er subsidies toegekend. Voor onderhouds- of restauratiewerkzaamheden aan opmerkelijke decoratieve elementen aan de gevels of in de voortuinen van de niet-beschermde onroerende goederen geeft de subsidie "Klein Erfgoed" een financiële steun.

Document acties