Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Bouwen en renoveren / Het project plannen / Normen en veiligheid

Normen en veiligheid

Stedenbouwkundige verordeningen in het Brussels Gewest, Keuring van de elektriciteitsinstallatie & Brandveiligheid.

Stedenbouwkundige verordeningen in het Brussels Gewest

De stedenbouwregels zijn bedoeld om de leefomstandigheden in onze stad te verbeteren en de inwoners een harmonieuze aanleg van het gewest te verzekeren. Die normen dragen er toe bij om het grondgebied van het Gewest te ontwikkelen en in te richten op een manier die duurzaam voldoet aan de sociale, economische, patrimoniale en ecologische noden van de gemeenschap.

Meer weten:

Keuring van de elektriciteitsinstallatie

Een elektriciteitsinstallatie die niet conform is, vormt een groot risico: brandwonden, elektrocutie, brand… Net om die risico’s te vermijden, publiceerde de Belgische regering in 1981 een koninklijk besluit gekend als het “Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties” (AREI).

Een eigenaar die een bewoonbare woning verkoopt, is sinds 1 juli 2008 verplicht om de elektriciteitsinstallatie te laten keuren. Daarna moet hij de koper dat keuringsverslag van de inspecteur voorleggen en de datum van de inspectie in de authentieke akte laten vermelden.

Meer weten:

Brandveiligheid

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) rukt uit bij brand en coördineert de dringende medische hulpverlening in het Brusselse gewest. Daarnaast staat de dienst ook in voor preventie en vorming op het vlak van brandveiligheid en waakt over de veiligheid van de inwoners van het Brussels gewest.

In die context controleert de DBDMH jaarlijks de brandveiligheid van meer dan 10.000 gebouwen en controleert of de wetgeving op dat vlak wordt nageleefd (brandpreventie).

Meer weten:

 

Document acties