Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De Directie Gewestelijke HuisvestingsInspectie werft aan!

De Directie Gewestelijke HuisvestingsInspectie werft aan!

Architect (m/v/x)

Het bestuur Brussel Huisvesting van het Brussels gewest werft aan!

De Directie Gewestelijke HuisvestingsInspectie werft aan:

Architect (m/v/x) bij de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

Als architect ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en de opvolging van de activiteiten van een onderzoekscel. Je streeft naar kwaliteitsprestaties en een hoog niveau van samenwerking binnen je team.

Situering binnen de organisatie

De directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie waakt over de naleving van de technische normen van de Brusselse Huisvestingscode voor te huur gestelde woningen. De directie organiseert onderzoeken voor woningen op grond van klachten of op eigen initiatief, om de naleving van de vereisten van de Code na te gaan op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting. 

De directie telt momenteel twee onderzoekscellen. Naar aanleiding van de versterking van het personeelsbestand zoals voorzien in het Noodplan Huisvesting, zou de directie op termijn uit vier onderzoekscellen moeten bestaan. Elke cel zou dan vier à vijf inspecteurs moeten hebben en moeten worden gecoördineerd door een architect-attaché. Daarnaast bestaat de directie uit een juridische cel, een administratieve cel, een financiële en boekhoudkundige cel, een sociale cel en een cel die verantwoordelijk is voor de strijd tegen discriminatie bij de huisvesting.

Procedure

Geïnteresseerd? De gedetailleerde beschrijving van de jobinhoud en de manier van inschrijving vindt u terug op volgende webpagina.

Good luck!

Abonneer u op onze nieuwsbrief