Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Een woning vinden / Dakloosheid / transit

Dakloosheid / transit

De FEANTSA en het Europees Observatorium voor Thuisloosheid definiëren een dakloze als iemand die geen toegang heeft tot een eigen verblijfplaats en deze niet met eigen middelen in stand kan houden, ondanks de hulp van de sociale diensten.

De FEANTSA (FR/EN) en het Europees Observatorium voor Thuisloosheid definiëren een dakloze als iemand die niet bij machte is om toegang te krijgen tot een eigen verblijfplaats en deze te behouden met eigen middelen, ondanks de hulp van de sociale diensten.

  • Op zijn portaalsite publiceert de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid een “Gids voor Thuislozen" (.pdf), opgesteld in samenwerking met het Algemeen Thuislozenfront. Deze gids kan handig zijn voor mensen in moeilijkheden: dringende medische hulp, ziekenfonds, materiële en/of financiële hulp, beroep tegen een weigering van het OCMW, nuttige adressen enz.
  • La Strada publiceerde een bijzonder praktische kaart met daarop alle nuttige adressen voor thuislozen op het grondgebied van het Brusselse Gewest.
  • Sociaal Brussel online, de tweetalige, interactieve sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt toegang tot een reeks diensten bestemd voor thuislozen (begeleiding, opvang, verblijf, hygiëne, maaltijden, medische verzorging).
  • Een lijst van de gemeenten / OCMW Brussel waar u informatie kunt krijgen over de steun aan thuislozen.
  • Meer weten over de vestigingspremie
  • Meer weten over het referentieadres


Noodopvang

De stad Brussel publiceert online ook de nuttigste gegevens voor wat betreft noodopvang, nachtopvang en opvangtehuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Noodplan voor thuislozen:

Tijdens de winter worden thuislozen opgevangen door Samusocial via het groene nummer 0800 99 340 (gratis nummer 24/24).

Samusocial van Brussel:

Vestje 5 in 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 537 82 70
Fax: +32 (0)2 534 96 64
Website: www.samusocial.be


Transitwoningen

Transitwoningen zijn voornamelijk bedoeld om mensen die op straat staan een tijdelijk onderdak te bieden in de vorm van begeleid wonen.

Sommige sociale vastgoedkantoren beschikken eveneens over transitwoningen.

Een sociaal vastgoedkantoor (SVK) treedt op als bemiddelaar tussen eigenaar en huurder: zo’n kantoor biedt eigenaars een aantal zekerheden en garandeert huurders een gematigde huurprijs. Een SVK kan het eventuele verschil tussen wat de huurder kan betalen en wat de eigenaar wil ontvangen zo nodig bijpassen.

De lijst van de SVK raadplegen (.pdf)

Document acties