Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Rechten en plichten / Normen en veiligheid

Normen en veiligheid

In Brussel moet elke woning voldoen aan minimale vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Voldoet de woning niet aan die vereisten, dan bestaat het gevaar dat ze op de huurmarkt verboden wordt.

Gewestelijke minimumvereisten

In Brussel moet elke woning voldoen aan minimale vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Voldoet de woning niet aan die vereisten, dan bestaat het gevaar dat ze op de huurmarkt verboden wordt.

Die hebben onder meer betrekking op:

  • De huisvestingsnormen hebben voornamelijk betrekking op de onderstaande punten.
    Meer informatie vindt u in het besluit van 4 september 2003 op de pagina "Formulieren en wetteksten" van deze portaalsite.
Veiligheid Gezondheid Basisuitrusting
Stabiliteit van het gebouw
Elektriciteit
Gas
Verwarming
Riolering
Vocht
Parasieten
Verlichting
Verluchting
Minimale oppervlakte
Hoogte van de lokalen
Toegang tot de woning
Koud water
Warm water
Toilet
Elektrische installatie
Verwarming
Kookuitrusting
Rookdetectoren

Een eigenaar die een woning aan u wil verhuren, moet er dus op toezien dat die woning voldoet en zo nodig moet hij de vereiste werkzaamheden laten uitvoeren. Bent u niet zeker of een woning wel conform is, dan kan het handig zijn om een vakman in te schakelen: aannemer, architect, ingenieur enz.

Al dan niet op verzoek van een huurder, staat een gewestelijke inspectiedienst in voor controles. Bij een overtreding zijn er zware boetes voorzien voor de verhuurders.

Meer weten over klachten i.v.m. inbreuken op de Huisvestingscode

Openbare veiligheid en volksgezondheid (gemeente)

Op basis van art. 135 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester van de gemeente een besluit tot onbewoonbaarverklaring uitvaardigen als hij van oordeel is dat de problemen onder de “openbare veiligheid en volksgezondheid” vallen; een oordeel waarover hij als enige beslist. Naargelang het geval kan hij de eigenaar verplichten om werkzaamheden uit te voeren, ze door de gemeente of een derde laten uitvoeren en aanrekenen aan de eigenaar of de bewoners verplichten om de woning binnen een bepaalde termijn of zelfs onmiddellijk te verlaten. Daarnaast kan hij de woning laten verzegelen indien ze een bedreiging vormt voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

Document acties