Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Woninghuurovereenkomst

Woninghuurovereenkomst

De inzet van de herziening van de regelgeving van de woninghuurovereenkomst is aanzienlijk: ongeveer 60% van de Brusselaars huren. De regionalisering van deze materie, via de 6e staatshervorming, gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mogelijkheid om de regelgeving beter af te stemmen op de huidige Brusselse realiteit.

De inzet van de herziening van de regelgeving van de woninghuurovereenkomst is aanzienlijk: ongeveer 60% van de Brusselaars huren. De regionalisering van deze materie, via de 6e staatshervorming, gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mogelijkheid om de regelgeving beter af te stemmen op de huidige Brusselse realiteit: een multiculturele bevolking met een al even gevarieerd socio-economisch profiel, een dichte verstedelijking, een aanzienlijk aantal studenten en nieuwe woonvormen zoals de medehuur …

De nieuwe regelgeving, van kracht vanaf 1 januari 2018, heeft tot doel de huurmarkt transparanter en overzichtelijker te maken. Ze moet eveneens het recht op wonen gemakkelijker en voor iedereen mogelijk maken.

Om de sector en de burgers gemakkelijker vertrouwd te maken met de nieuwe regelgeving heeft Brussel Huisvesting een informatie- en communicatiepakket ontwikkeld met daarenboven een aantal praktische instrumenten. U vindt ze hieronder.

Nieuw

Naast tal van gerichte aanpassingen binnen de bestaande regelgeving inzake de woninghuurovereenkomst, worden met de herziening ook volstrekt nieuwe juridische stelsels ingevoerd, waaronder die van de studentenwoning en het medehuren.

Medehuren

Om als medehuurder op beide oren te kunnen slapen, geldt voortaan een dubbele voorwaarde: een huurovereenkomst en een medehuurpact.

Studentenwoninghuurovereenkomst

In Brussel wonen meer dan 90.000 studenten, zowel Belgen als buitenlanders. Vandaar het belang om ook die specifieke woningmarkt te optimaliseren.

Standaardmodellen van huurovereenkomst

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft verschillende standaardmodellen van huurovereenkomst ten indicatieve titel opgesteld.

Toelichtende bijlage
 

De toelichtende bijlage wordt verplicht bij de huurovereenkomst gevoegd, bij de na 1 januari 2018 gesloten huurovereenkomsten.

Technische toolbox

Indicatieve huurprijzen

Hoe beoordeel je het huurbedrag dat je kunt vragen of dat je maandelijks zal betalen?

Onderhoud en reparaties

Wie neemt welke onderhoudsinterventie en welke herstelling voor zijn rekening? De huurder of de verhuurder?

Plaatsbeschrijving

Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving is verplicht bij de ondertekening en bij de beëindiging van een huurovereenkomst. We raden ten zeerste aan om ze op te stellen met de hulp van een expert, om alle onaangename verrassingen te voorkomen.

Kwaliteitslabel studentenwoningen

Om de kwaliteit van de studentenkamers te verbeteren heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ‘kwaliteitslabel voor studentenwoningen’ ingevoerd.

Communicatietoolbox

Voor de professionals van de verhuurmarkt maar ook voor het grote publiek hebben we een ‘gereedschapskist’ samengesteld met informatie en communicatiemiddelen. Zo kan iedereen over het nodige materiaal beschikken om zichzelf of zijn of haar doelgroepen, klanten en begunstigden vertrouwd te maken met de veranderingen die de herziening met zich mee brengt.

Informatiefolder

Een informatiefolder met een eerste uiteenzetting over de herziening van de woninghuurovereenkomst en de belangrijkste elementen ervan.

Juridische brochure

Een juridische brochure voor iedereen die op zoek is naar een meer gedetailleerde toelichting.

FAQ

Een gedeelte ‘veel gestelde vragen’ waar de burger op veel van zijn vragen een eenvoudig en praktisch antwoord kan vinden.

 

Document acties