Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

INTERVIEW met de sociale cel van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie: “Wij herhuisvesten meer dan 300 Brusselaars per jaar.”

Als na een controlebezoek door één van de inspectieteams vastgesteld wordt dat een huurwoning niet conform is, kan de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) een verhuurverbod opleggen én bestaat de mogelijkheid dat de huurder zal moeten verhuizen. De sociale cel van de DGHI is verantwoordelijk voor het volledige beheer van het herhuisvestingproces van deze huurders. Een ontmoeting met de sociale assistentes Jorgina Soares en Daniella Jaramillo, en celcoördinator Grégory Rase.

Wat is de rol van jullie cel?

Jorgina Soares: “We bieden een maatschappelijke begeleiding op maat van de huurders die hun ongeschikte woning hebben moeten verlaten, omdat een verhuurverbod werd opgelegd. We starten met individuele gesprekken om de behoeften van elke huurder beter te kunnen begrijpen.”

Daniella Jaramillo: “We kennen vijf voorkeurrechten toe aan huurders die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. We bieden hen ook financiële steun voor de verhuis- en huurkosten.”

Jorgina Soares: “Dankzij onze proactieve aanpak kunnen we onze tussenkomst specifiek afstemmen op de situatie van de huurder en zo een gevarieerde en flexibele ondersteuning bieden. Onze betrokkenheid gaat dus veel verder dan het uitvoeren van administratieve taken.”

De DGHI beschikt over vijf transitwoningen. Hoe beheren jullie die woningen?

Grégory Rase: “Binnenkort worden dat er negen. Vier nieuwe transitwoningen worden momenteel verbouwd en zullen tegen eind 2024 klaar zijn. Deze woningen vergemakkelijken de herhuisvesting van huurders die hun huurwoning onmiddellijk moeten verlaten omdat ze ernstige gebreken vertoont. Huurders kunnen er maximaal 18 maanden wonen.”

Jorgina Soares: “De huurders aan wie we deze herhuisvestingsoplossing aanbieden, worden geselecteerd op basis van hun maatschappelijke moeilijkheden én de urgentie van hun situatie. We stellen een dossier samen en leggen dit ter goedkeuring voor aan onze leidinggevende die zal beslissen of aan de voorwaarden voldaan is om in aanmerking te komen voor een transitwoning.”

Daniella Jaramillo: “Om de transitwoningen te beheren, voeren we verschillende taken uit zoals het opmaken door een externe dienstverlener van een plaatsbeschrijving begin en einde huur, het opstellen van een gebruiksovereenkomst en het noteren van de energie- en watermeterstanden. We controleren of de huur regelmatig wordt betaald en sturen indien nodig betalingsherinneringen.”

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee jullie dagelijks geconfronteerd worden?

Grégory Rase: “Door de wooncrisis in Brussel is het voor een groot aantal Brusselaars erg moeilijk geworden om toegang te krijgen tot een geschikte woning. Door de stijging van de huurprijzen, de lage inkomens én het gebrek aan betaalbare woningen is het niet eenvoudig om onze cliënten te herhuisvesten.”

Daniella Jaramillo: “De constante coaching die we ons doelpubliek bieden, is van cruciaal belang. Onze cliënten worden vaak geconfronteerd met weigeringen wanneer ze op de private markt op zoek gaan naar een nieuwe huurwoning. Na een tijdje raken ze teleurgesteld of ontmoedigd. We zullen hen daarom blijven aanmoedigen om niet op te geven.”

Jorgina Soares: “We organiseren huisvestingstafels voor onze cliënten. We maken een individuele afspraak met de cliënt om hem te helpen zoeken naar een geschikte woning op de private huurmarkt. Tijdens de afspraak stellen we onze computer ter beschikking voor het uitvoeren van zoekopdrachten op het web en geven de cliënt tips en tricks over hoe hij zich het best kan presenteren om een afspraak voor een huisbezoek te krijgen. We begeleiden hem met het samenstellen van zijn dossier met de documenten die door de verhuurder gevraagd worden, en helpen ook met het schrijven van een begeleidingsbrief die de positieve eigenschappen van zijn kandidatuur benadrukken. De frequentie waarmee we de huisvestingstafels organiseren, hangt af van de mate van zelfstandigheid van de cliënt.”

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

Grégory Rase: “Een geschikte herhuisvesting kunnen bieden aan onze cliënten, met behoud van hun rechten en waardigheid, is een continue strijd. Elke situatie is uniek en opent de weg naar een nieuw menselijk avontuur dat vaak begint met andere uitdagingen bovenop die van huisvesting. Daarom is het onze ambitie om de essentiële opdrachten voor ons doelpubliek te blijven vervullen en samen met de Brusselse beleidsmakers duurzame oplossingen te vinden voor de huisvestingsproblemen in Brussel.”

Jorgina Soares: “Wij herhuisvesten meer dan 300 Brusselaars per jaar. Onze acties kunnen verderzetten met hetzelfde enthousiasme als drijfveer én het menselijke aspect centraal te plaatsen, blijft onze ambitie voor de toekomst.”

Meer info:

Bekijk ook de video waarin Jorgina Soares en Daniella Jaramillo de verschillende opdrachten van de sociale cel van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie voorstellen:

Abonneer u op onze nieuwsbrief