Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Kopen en verkopen / Administratieve formaliteiten / De verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst

Artikel 1583 van het burgerlijk wetboek stelt dat een verkoop beschouwd wordt als “voltrokken tussen de partijen” wanneer de verkochte zaak en de prijs overeengekomen zijn, ook al is de zaak nog niet geleverd of al werd de prijs nog niet betaald...

Het verkoopcompromis

foto van een handdruk tussen twee mensenArtikel 1583 van het burgerlijk wetboek stelt dat een verkoop beschouwd wordt als “voltrokken tussen de partijen” wanneer de verkochte zaak en de prijs overeengekomen zijn, ook al is de zaak nog niet geleverd of al werd de prijs nog niet betaald.

Zodra koper en verkoper een wederzijdse verbintenis ondertekenen, zijn beiden definitief aan het compromis gebonden. Dit stadium noemt men doorgaans het verkoopcompromis of (het “compromis” of “voorlopige verbintenis”). Opgelet: een optie daarentegen is alleen een eenzijdige verbintenis en heeft dus niet dezelfde waarde.

Ook als de verkoper een koper vindt die meer biedt, mag hij het goed niet meer aan hem verkopen. Het goed is immers voorbehouden voor de koper die, van zijn kant, niet meer van de verkoop mag afzien. Hij moet trouwens een voorschot op de aankoop betalen.

Opschortende en ontbindende voorwaarden

Vaak worden er in een verkoopcompromis bepaalde voorwaarden opgenomen. Beide partijen moeten het met die voorwaarden eens zijn. Er bestaan twee types van voorwaarden:

  • We spreken van een “opschortende voorwaarde” wanneer het bestaan van de verkoop afhangt van een onzekere gebeurtenis in de toekomst. Zo kan een koper bepalen dat hij zich pas definitief verbindt indien zijn hypothecaire lening goedgekeurd wordt. Wordt die lening geweigerd, dan kan hij alsnog zijn voorschot terugkrijgen.
  • Een “ontbindende voorwaarde” houdt in dat het verkoopcompromis al bestaat. In tegenstelling tot de opschortende voorwaarde, kan de definitieve verkoop toch nog ontbonden worden in het geval die voorwaarde zich voltrekt.

De notariële akte

Een notariële akte garandeert de volledige juridische zekerheid van de operatie. Zo’n akte biedt de koper alle garanties en maakt de verkoop “tegenstelbaar aan derden”. Wat betekent dat iedereen van de verkoop op de hoogte is: administraties, banken, hypotheekkantoren enz.

Foto : www.photo-libre.fr

Document acties