Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Kopen en verkopen / Rechten en plichten / Verzekeringen

Verzekeringen

Als bewoner-eigenaar is het essentieel dat u uw onroerend vermogen correct verzekerd. Een goede woningverzekering is in theorie wel facultatief, maar is toch essentieel om dat soort onvoorziene omstandigheden te dekken.

Als bewoner-eigenaar is het essentieel dat u uw onroerend vermogen correct verzekerd. Hoewel de eigenaar niet verplicht is om een woningverzekering te nemen, zal hij vanuit zijn burgerlijke aansprakelijkheid hoe dan ook verplicht zijn om eventuele andere slachtoffers te vergoeden mocht er iets gebeuren (waterschade, overslaande brand). Een goede woningverzekering is in theorie wel facultatief, maar is toch essentieel om dat soort onvoorziene omstandigheden te dekken.

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering of een “multirisicoverzekering” dekt tegenwoordig heel wat meer dan alleen brand. De polis betreft verschillende vormen van schade die uw woning en meubilair kunnen treffen: brand, waterschade, natuurrampen enz.

Belangrijk is dat u de offertes van verschillende verzekeraars vergelijkt. Een brandverzekering moet verplicht een aantal wettelijke basisrisico’s dekken (brand, ontploffing, blikseminslag…). Voor het overige koppelen verzekeraars daar nog andere dekkingen aan vast en net dat maakt het onderscheid tussen hun verschillende offertes (reddingskosten, herhuisvestingskosten, sloopkosten…). Wanneer u uw verzekeraar kiest, heeft u ook de mogelijkheid om het geheel aan te vullen met andere, facultatieve dekkingen (diefstal, vandalisme, indirecte derving).

Schade door een natuurramp

In het nieuws zien we vele voorbeelden van schade die ontstaat als gevolg van natuurrampen: aardbevingen, overstromingen, hevige stormen. Ze brengen niet alleen de veiligheid van de bewoners in gevaar, maar kunnen ook grote schade berokkenen.

Sinds 1 maart 2007 moeten alle woningsverzekeringen verplicht een groot deel van de natuurrampen dekken. Slachtoffers van een natuurramp moeten zo snel mogelijk contact opnemen met hun verzekeraar. Hij zal hen informatie en advies geven over hoe ze de procedure voor de vergoeding kunnen starten.

In alle gevallen is het aanbevolen om foto's te maken van alle schade. Dergelijke foto's zullen meer dan waarschijnlijk gebruikt worden om een dossier samen te stellen.

Mede-eigendommen en appartementsgebouwen

In het geval van een appartementsgebouw bezit elke mede-eigenaar een deel van het gebouw. Die situatie roept een aantal vragen op rond de brandverzekering en de aansprakelijkheid van iedereen, inclusief van de eventuele syndicus van het gebouw. Op de site van Assuralia vindt u het antwoord op die vragen.

Het is mogelijk dat een kandidaat-koper alleen voor zijn eigen inboedel een brandverzekering hoeft te voorzien. Terwijl de syndicus een brandverzekering voor het volledige gebouw (de gemeenschappelijke ruimtes, de muren, de bebouwing…) afsluit voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars. In dat geval wordt de kandidaat-koper aangeraden te controleren of er wel degelijk een “afstand van verhaal” voorzien is in het verzekeringscontract waarvan hij normaal gezien een kopie krijgt via de syndicus.

Document acties