Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / 25 september 2019: Middag van de Huisvesting - 30 jaar huisvestingsbeleid in Brussel

25 september 2019: Middag van de Huisvesting - 30 jaar huisvestingsbeleid in Brussel

 

30 jaar huisvestingsbeleid in Brussel
Een balans en een toekomstbeeld

 

Pol Zimmer
Socioloog,
medeauteur van "Le logement à bruxelles / Entre héritage et perspectives"

 

Bij zijn oprichting in 1989 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee prioritaire doelstellingen vooropgesteld: enerzijds, garanderen dat alle inwoners toegang hebben tot een degelijke woning, en anderzijds, ervoor zorgen dat men een bevolking behoudt van wie de inkomsten kunnen bijdragen aan de financiering van het Gewest.

Balans 
Dertig jaar later moeten we helaas vaststellen dat deze doelstellingen niet behaald zijn. De situatie in Brussel is sterk geëvolueerd: het Gewest kent een bevolkingsgroei, maar wordt armer en ziet zijn middenklasse uitwijken en de woningprijzen stijgen.

Territoriale grens
Het Brusselse gewest heeft nochtans blijk gegeven van een grote vindingrijkheid en heeft op wetgevend vlak heel wat verwezenlijkt, maar dat weegt niet op tegen het feit dat het Gewest, dat geografisch en institutioneel begrensd is, het moet stellen zonder een essentiële bron van ontwikkeling, namelijk de territoriale uitbreiding en de uitbreiding van zijn grondcapaciteit.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet nu keuzes durven maken om zijn doelstellingen beter na te komen:
de stad heropbouwen op de stad, een meer operationeel en billijker beleid garanderen, een voldoende grote belastbare basis behouden en de toegewezen financiële middelen beter beheren.
De mogelijkheden zijn er, maar ze vergen adequate politieke keuzes, ingegeven door de perspectieven eigen aan de stedelijke omgeving van het Gewest.
 
Conferentie
Tijdens deze Middag maken we de balans op van 30 jaar huisvestingsbeleid in het Brusselse gewest, op basis van een werk dat verschenen is in mei 2019 van de hand van Marie-Laurence De Keersmaecker en Pol Zimmer, met als titel "Le logement à Bruxelles / Entre héritage et perspectives".

 

Plaats

CCN Noordstation
Zaal Iris, niveau Mezzanine (+1,5)
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel

Conferentie

12u15 à 13u15
Zaal Iris

 

Gratis lunch

11u45 tot 12u15 - Zaal Horta

Debat

13u15 à 14u00

 

Reserveren verplicht

via het online formulier 

 

 

 

Document acties