Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Invoering van het huurcontract van bepaalde duur in de sociale huisvestingssector

Invoering van het huurcontract van bepaalde duur in de sociale huisvestingssector

Wijziging van de Brusselse Huisvestingscode

Op 23 juli 2012 keurde het Parlement een ordonnantie goed tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode. Deze ordonnantie heeft tot doel het huurcontract van bepaalde duur in de sociale huisvestingssector in te voeren en de algemene principes voor de toepassing ervan te bepalen:

  • De huurcontracten die in werking treden vanaf 1/01/2013 worden huurcontracten van bepaalde duur (9 jaar, verlengbaar per periode van 3 jaar, na controle van de evolutie van de inkomsten en van de gezinssamenstelling).
  • De gezinnen waar op het moment van inwerkingtreding van de oorspronkelijke huurovereenkomst een persoon van minstens 65 jaar en/of een gehandicapte persoon deel van uitmaakt, krijgen een huurcontract van onbepaalde duur.
  • De huurders van wie de overeenkomst in werking trad vóór 1/01/2013, vallen nog steeds onder toepassing van een contract van onbepaalde duur, ook al veranderen ze van woning na 1/01/2013.


Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996

Op 13 december 2012 keurde de Regering een besluit goed dat hoofdzakelijk tot doel had de door de ordonnantie van 23 juli 2012 bepaalde principes uit te voeren en de nieuwe type-huurcontracten goed te keuren.

Nieuwe type-huurcontracten

Vanaf 1 januari 2013 zijn er, bij elke nieuwe ondertekening van een huurovereenkomst, afhankelijk van de situatie van de huurder, 3 verschillende contracten mogelijk. Meer informatie over deze contracten vindt u op de website van de BGHM.

Meer informatie? Contact de BGHM:


 

Document acties