Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Samen voor zonnepanelen

Samen voor zonnepanelen

Deze zomer wordt er een groepsaankoop van zonnepanelen georganiseerd. Doelstelling: een voordelige aankoopprijs met kwaliteitswaarborg.

Deze groepsaankoop maakt deel uit van het Europese project CLEAR. Dit project wilt verbruikers nuttige informatie over hernieuwbare energie aanbieden en de plaatsing ervan vergemakkelijken van zij die deze vorm van energievoorziening wensen.

In België wordt dit project gedragen door de APERe vzw en door de verbruikersvereniging Test-Aankoop . Zij heeft daartoe een website over hernieuwbare energiesystemen ontwikkeld. Deze site vormt de basis voor het technische platform: www.mijnhernieuwbareenergie.be. Zij biedt verbruikers naast een aantal informaties, een discussieforum waarop ervaring kan gedeeld worden en een rekenmodule die toelaat de mogelijke besparingen en de terugverdientijd te bepalen die resulteren uit de plaatsing van deze systemen.

Wat behelst het CLEAR-project?

CLEAR is de afkorting van “enabling Consumers to Learn about, Engage with and Adopt Renewable energy Technologies”. Dit Europese project, waarbij 5 landen waaronder België betrokken zijn, wil de consumenten beter informeren over systemen van hernieuwbare energie zodat ze met (meer) kennis van zaken een doordachte beslissing kunnen nemen. Dat zou moeten uitmonden in een hogere investering in systemen van hernieuwbare energie door de Europese consumenten. Dat zou dan op zijn beurt moeten helpen om de doelstellingen van Europa 2020 te halen, waaronder een diversificatie van de energiebronnen in Europa.

 

Met de steun van het Intelligent Energy programma van de Europese Unie.
De auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie, die niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weergeeft. Het EASME noch de Europese Commissie zijn aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de erin vervatte informatie.

Document acties