Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Middag van de huisvesting: Vergelijking van de kosten van de gewestelijke instrumenten van het gewestelijk huisvestingsbeleid

Middag van de huisvesting: Vergelijking van de kosten van de gewestelijke instrumenten van het gewestelijk huisvestingsbeleid

Door mevrouw Agnès Mathieu, Consultant bij Isis Consult

Naast de wettelijke evolutie is de bestemming van begrotingsmiddelen een ander belangrijk instrument waarover de overheid beschikt om sectoraal beleid uit te werken en te laten evolueren.
De door het Gewest aan zijn huisvestingsbeleid toegekende middelen schommelden geruime tijd tussen 3,5 en 4 % van de totale uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afgelopen jaren namen die middelen echter toe en stegen tot 6 à 7 % van de uitgavenbegroting.

Die toename van middelen is uiteraard het gevolg van de groeiende sociale vraag naar huisvesting, maar vloeit ook voort uit de stroomversnelling waarin de gewestelijke verwezenlijkingen zijn terechtgekomen.

In die veranderende context is het dan ook beslist interessant om het respectieve kostenplaatje voor de belangrijkste bestaande instrumenten van het huidige gewestelijke huisvestingsbeleid van naderbij te bekijken.

Mevrouw Agnès Mathieu, consultant bij Isis Consult, is specialiste in overheidsfinanciën. In het kader van diverse opdrachten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse Gewest en de Gemeenschap Wallonië-Brussel spitst zij zich ondertussen al bijna 20 jaar op deze materies toe. Zij komt ons een geüpdatete samenvatting brengen van een studie die zij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de regeerperiode 2009-2014 uitvoerde. In die studie worden de belangrijkste instrumenten van het gewestelijk huisvestingsbeleid vergeleken vanuit het standpunt van de respectieve kostprijs ervan voor het Gewest. In die financiële aanpak moet er vanzelfsprekend ook rekening worden gehouden met de verschillende types bestemmelingen van de onderzochte instrumenten en met het soort huisvesting waarvan de toegang door een gewestelijke tegemoetkoming wordt gesteund.

Wanneer? 09-07-2015
van 11:45 tot 14:00
Waar? BGHM, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel, Raadzaal (4e verdieping)
Inschrijving & informatie Website van de BGHM

 

Document acties