Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Wijziging van de Brusselse Huisvestingcode

Wijziging van de Brusselse Huisvestingcode

Op 11 juli 2013 keurde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een ordonnantie goed tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode (Belgisch Staatsblad van 18 juli 2013 – erratum Belgisch Staatsblad van 26 juli 2013). Behalve voor enkele maatregelen waarvoor in overgangsbepalingen werd voorzien, trad deze ordonnantie op 28 juli 2013 in werking.

De ordonnantie is gericht op een volledige hervorming van de bestaande tekst van de Brusselse Huisvestingscode die op 17 juli 2003 werd aangenomen. De inhoud ervan werd vervangen door de inhoud van de ordonnantie van 11 juli 2013. Om het werk van de gebruikers te vergemakkelijken werd als bijlage bij de ordonnantie van 11 juli 2013 een concordantietabel met de oude en de nieuwe tekst in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Als gevolg van de hervorming van de tekst werden de artikelen immers vernummerd.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) heeft dus een nieuwe gecoördineerde tekst van de Brusselse Huisvestingscode opgesteld en heeft er de concordantietabel bij gevoegd. Hier zijn voorbeelden van veranderingen:

  • Sommige veranderingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de sociale woningsector (zie de nieuwigheden).
  • Andere nieuwe maatregelen betreffen ook de directie Gewestelijke huisvestingsinspectie (DGHI). Zo moeten bijvoorbeeld de verhuurders niet meer in het bezit zijn van een conformiteitsattest voor hun huurwoningen voordat deze te huur worden gesteld, het conformiteitsattest en –bewijs werden immers afgeschaft. Het conformiteitscontroleattest is echter nog altijd van toepassing voor de huurwoningen die door de directie Gewestelijke huisvestingsinspectie een verbod op verhuur opgelegd kregen. (lees verder)

Document acties