Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Woningfonds : Projectoproep intergenerationeel wonen 2017

Woningfonds : Projectoproep intergenerationeel wonen 2017

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een autonome coöperatieve vennootschap die werd opgericht in 1989 en voortvloeit uit een gezinsbeweging, namelijk de Ligue des Familles en de Gezinsbond naar aanleiding van de regionalisering van het huisvestingsbeleid.

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van de gewestelijke politiek om de drempel van het recht op huisvesting te verlagen, verricht het Fonds taken van openbaar nut: hypothecaire kredieten aan gezinnen met een bescheiden of laag inkomen, bouw/renovatie-verkoopverrichtingen, zijn huurhulpsector of gewestelijke leningen op afbetaling om een huurwaarborg samen te stellen.

Beschrijving

Sinds enkele jaren wint het intergenerationeel wonen aan populariteit binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vorm van wonen vormt een geloofwaardige oplossing op lange termijn voor de huisvesting van oudere personen en andere publieken die gemeenschappelijke interesses hebben en kiezen voor een vorm van wonen ten voordele van uitwisseling, samenleven en een goed nabuurschap.

Het Woningfonds schrijft een projectoproep uit in het kader van de gedelegeerde opdrachten die hem door de Regering werden toevertrouwd.  Het Woningfonds kreeg de opdracht te zorgen voor de uitvoering - constructie van een gegroepeerd woonproject voor personen die de derde leeftijd naderen waarin intergenerationeel wonen kan worden geïntegreerd (25 tot 30 woningen in een of twee projecten).

Deze projecten zouden binnen de problematiek van de gewestelijke huisvestingspolitiek moeten uitmonden in samenwerkingen en de uitwerking van sociale en solidariteitsinitiatieven.

In dit kader lopen momenteel twee projecten:

  • Steylsstraat te Laken dat 22 woningen omvat
  • Beukenootjesstraat te Neder-Over-Heembeek dat 12 woningen omvat.

Praktische inlichtingen

Termijn 12 januari 2018
Contact persoon Betty De Paepe
(tel 02/504.37.40 of 02/504.77.00 - betty.depaepe @wffl.be )

:

:

Document acties