Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Everecity, de fusie van Germinal en Ieder zijn Huis

Everecity, de fusie van Germinal en Ieder zijn Huis

6 december 2014 was voor de maatschappijen « Germinal » en « Ieder zijn Huis » een historische dag. Die dag werd immers de fusie tussen beide OVM’s goedgekeurd door hun respectieve algemene vergadering.

Die fusie leidde tot de oprichting van een nieuwe maatschappij die de naam « Everecity » kreeg en op 9 september 2014 officieel door de BGHM werd erkend.

« Everecity » is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die de vorm aanneemt van een coöperatieve huurdersvennootschap overeenkomstig artikel 2, 28° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996.  Dat artikel luidt als volgt :

« Coöperatieve huurdersmaatschappij : maatschappij waarin de woningen uitsluitend worden toegekend aan de eigen coöperanten of aan kandidaat-huurders die zich ertoe verbonden hebben in te schrijven op aandelen van de maatschappij ».

Huurders zullen actief aan het beheer van hun maatschappij kunnen deelnemen.  Zij worden vennoot van de maatschappij en kunnen dus hun stem uitbrengen tijdens de algemene vergadering en er bestuurders benoemen waarvan sommigen zelf ook huurder zijn.
In het kader van de fusie worden de rechten en plichten van de maatschappijen « Germinal » en « Ieder zijn Huis » vanaf 1 januari 2015 overgenomen door de OVM « Everecity » die daarmee het beheer van meer dan 1.800 woningen in handen krijgt.

Vanaf 1 januari 2015, zullen er dus nog 30 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's) zijn.

Een warm welkom aan « Everecity »!

Document acties