Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwe brochure en versterking van de maatregelen ter bestrijding van discriminatie op de huurwoningmarkt

Nieuwe brochure en versterking van de maatregelen ter bestrijding van discriminatie op de huurwoningmarkt

Over behoorlijke huisvesting beschikken is een grondrecht. Opdat alle Brusselaars evenveel kansen zouden krijgen op de huisvestingsmarkt, moet de discriminatie in deze sector op een uitgekiende manier worden aangepakt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al tal van maatregelen genomen.

Nieuwe brochure

Huisvesting is beslist één van de meest elementaire behoeften om een menswaardig leven te leiden. Artikel 23 van de Belgische grondwet erkent en bevestigt dit: “[Ieder heeft] het recht op een behoorlijke huisvesting”. En toch is de toegang tot huisvesting voor iedereen niet altijd een realiteit... Bepaalde personen vinden maar moeilijk een betaalbare en behoorlijke woning, door hun etnische origine, geslacht, handicap, ... Die personen zijn het slachtoffer van discriminatie.

In die context moet een gelijke toegang tot huisvesting een prioriteit zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is om deze reden dat deze brochure werd opgesteld. Iedereen moet geïnformeerd en gesensibiliseerd worden en de nodige tools krijgen om discriminatie bij de toegang tot huisvesting fel te bestrijden.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt
Waarover gaat het? Hoe reageren we erop?

Downloaden (.pdf)

40 pagina's
984 KB

Je vindt er antwoorden op je vragen: Wat is huisvestingsdiscriminatie? Hoe kunnen we discriminatie bewijzen? Hoe onderzoeken we de solvabiliteit van de kandidaat-huurder? Welke geoorloofde informatie mag men eisen van kandidaat-huurders?

Versterking van de maatregelen

Toen eind 2014 de brochure Diversiteitsbarometer Huisvesting uitkwam, kwamen verontrustende cijfers aan het licht over discriminatie op de woonmarkt. 

In 2016-2017 heeft Brussel Huisvesting een onderzoek verricht over discriminerende praktijken op de private huurwoningmarkt. Uit deze praktijktesten is gebleken dat ongeveer een derde van de vastgoedmakelaars die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn, aanvaardt kandidaat-huurders zonder arbeidsinkomsten of van buitenlandse afkomst te discrimineren.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft hierop gereageerd door een aantal maatregelen te treffen.
Ten eerste werden de bestaande non-discriminatiemaatregelen van de Huisvestingscode versterkt, zodat bepaalde regels die al voor de overheid golden, nu ook van toepassing zijn op de privésector. Bovendien verbiedt de Brusselse Huisvestingscode vanaf nu uitdrukkelijk dat men rekening houdt met de aard en de herkomst van de geldmiddelen om een kandidaat-huurder te weigeren.
Vervolgens werd een grootschalige sensibiliseringscampagne gevoerd ten aanzien van vastgoedmaatschappijen, en werden op vrijwillige basis en in samenwerking met Unia en het BIV opleidingen georganiseerd voor vastgoedmakelaars.

Dit jaar zal een nieuwe ordonnantie beambten van de Gewestelijke Inspectiedienst machtigen praktijktesten te gebruiken om discriminatie bloot te leggen door openbare en private verhuurders, maar in de eerste plaats door professionals in de vastgoedsector.

Document acties