Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Premies en steunmaatregelen / Premie voor de renovatie van het woonmilieu

Premie voor de renovatie van het woonmilieu

Onder bepaalde voorwaarden kunt u van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een premie ontvangen om renovatiewerken uit te voeren.

Waartoe dient de renovatiepremie?

De premie voor de renovatie van het woonmilieu betreft de werken aan gebouwen, aan de structuur en de interieurinrichting, om problemen te verhelpen op het vlak van bouwvalligheid, gezondheid, veiligheid, comfort of ruimte. Deze premie moet de eigenaars helpen de gezondheid, het elementaire comfort en de veiligheid van hun woning te verbeteren.

De subsidieerbare werken zijn onder meer de volgende:

 • stabiliteit van het gebouw: funderingen, balken, kolommen, metselwerk, roostering, vloerplank
 • dak: dakbedekking, dakstructuur, bijhorigheden
 • gevelbedekking, coating
 • raamwerk (plaatsing in hout, herstelling, ...), buitendeuren in de voorgevel
 • behandeling tegen vocht en huiszwam
 • gasinstallatie, elektrische installatie, sanitair en verwarming
 • geluidsisolatie en thermische isolatie
 • rioleringen
 • herstelling, vervanging, plaatsing van een regenwatertank

Verder betreft dit ook werken die nodig zijn om:

 • de woonruimte aan te passen aan de behoeften van het gezin
 • de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren

De volledige lijst van de subsidieerbare werken staat in de verklarende toelichting en in het ministeriële besluit (zie hierna). 

Wie komt voor de premie in aanmerking?

U kunt als (toekomstige) eigenaar-bewoner* een premie aanvragen. U kunt deze premie zelfs aanvragen als u uw woning te huur stelt, op voorwaarde dat u een beroep doet op een sociaal verhuurkantoor.

Om een premie voor de renovatie van het woonmilieu te ontvangen, dient u volgende voorwaarden te vervullen:

 1. De werken zijn nog niet gestart.
 2. De eigenaar-bewoner moet een natuurlijke persoon* zijn: volle eigenaar, mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker van de woning die hij bewoont.
 3. De woning ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 4. Ze werd gebouwd minstens 30 jaar voor het jaar van de indiening van de premieaanvraag.
 5. U bewoont ze of u zult er na de werken gaan wonen. U verbindt zich ertoe gedurende 5 jaar: gedomicilieerd te zijn op het adres van de woning voor een minimumduur van 5 jaar vanaf de beslissing tot toekenning van de premie; deze woning niet te verkopen noch te verhuren; uw woning in overeenstemming te brengen met de vereisten van de Huisvestingscode.

* Wat de eigenaars niet-bewoners SVK's betreft, gelieve contact met ons op te nemen.

Hoe hoog is de premie?

De premie komt overeen met een percentage (30 tot 70 %) van het bedrag van de aanvaarde werken.

Het bedrag van de aanvaarde werken is het bedrag dat op de prijsoffertes vermeld wordt, maar begrensd tot de eenheidsprijzen die voor elke post vastgelegd worden (zie nota hierna).
Maximumbedrag: € 35.000, vermeerderd met € 5.000 per slaapkamer vanaf de 3e kamer.
Zolang dit bedrag niet bereikt wordt, kan iemand voor eenzelfde woning nieuwe aanvragen indienen. De uitvoering van alle werken ineens is dus niet verplicht.

Het percentage van de tussenkomst in de aanvaarde werken varieert van 30 tot 70 %, naargelang het geval.

Het percentage wordt bepaald door de inkomsten van de aanvrager en de perimeter waarin de woning zich bevindt.

Aanvrager Perimeter
  buiten RVOHS

binnen RVOHS

in
wjkcontract
Eigenaar-bewoner
inkomsten minder dan € 35.782,80 70% 70% 70%
inkomsten van € 35.782,80 tot € 71.565,60 30% 40% 50%
inkomsten hoger dan € 71.565,60 geen premie 30% 40%


Op BruGIS verneemt u in welke perimeter uw goed zich bevindt.

Wanneer wordt de premie betaald?

De premie wordt betaald aan het einde van de werken, nadat aanvrager de facturen verstuurd heeft en de afgevaardigde van het Bestuur een controlebezoek afgelegd heeft.

Het is evenwel mogelijk een voorschot van 90 % van het geraamde premiebedrag te ontvangen - de raming ontvangt u met het ontvangstbewijs dat de start van de werken toestaat. Dit voorschot wordt toegekend op basis van de eerste factuur van de ondernemer waaruit blijkt dat de werken die het voorwerp van deze premieaanvraag uitmaken, allemaal of gedeeltelijk besteld werden.

Downloads:

Wettelijke basis:

Contact en loketten

 

Document acties