Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Wie doet wat? / Wat doet het Gewest / Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen, via volgende activiteiten:

  • Ondersteuning voor de beslissingen van de Gewestregering betreffende de uitvoering van haar huisvestingsbeleid;
  • Toekennen van toelagen aan privépersonen onder bepaalde voorwaarden;
  • Opsporen en bestrijden van leegstaande woningen op basis van klachten van de gemeenten of van erkende verenigingen;
  • Allerlei doelgroepen informeren;
  • Sommige huisvestingsactoren subsidiëren;
  • Borg staan voor de naleving van de normen die zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingcode.

Organogram:

Brussel Huisvesting voert zijn opdrachten uit door middel van:

4 operationele eenheden:

4 transversale eenheden:

1 adviesorgaan:

Transparantie:

In overeenstemming met de bepalingen van het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019”, vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

 

Contact:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Huisvesting
CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80, bus 1 te 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
Fax: +32 (0)2 204 15 58
E-mail: huisvesting@gob.brussels
Website huisvesting.brussels

 

Document acties