Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdek ook ... / Vernieuwende projecten

Vernieuwende projecten

Er bestaan evenveel manieren van wonen als er inwoners zijn in de 19 gemeentes van het Brusselse Gewest. Modellen die afwijken van het “klassieke” kader voor een gezin met kind(eren) moeten eveneens ondersteund en soms aangemoedigd worden.

Community Land Trust

Omdat de prijsstijgingen een woning haast onbetaalbaar maken, richten gemeentes en verenigingen in de Verenigde Staten organisaties op die percelen aankopen en ze als een gemeenschappelijk goed beheren. Dit zijn de zogenaamde Community Land Trusts (CLT): een bepaalde gemeenschap koopt, bezit en beheert percelen en gebouwen, voor het welzijn van de gemeenschap. Ze slagen erin om continu betaalbare woningen ter beschikking te houden en om woningen, productieplaatsen en ontmoetingsplaatsen te realiseren op opkomende locaties die betaalbaar blijven voor de lagere inkomens.

Er wordt onderzocht of het model van een Community Land Trust haalbaar is in Brussel. Het consortium Alliance Foncière Régionale buigt zich over de realisatie van zo’n trust in het Brusselse Gewest.

Meer weten:

Tijdelijke bezetting

In het verleden werden enkele leegstaande sociale woningen als tijdelijk onderkomen gebruikt, maar dat werd nooit strikt omkaderd. Binnen de BGHM werd een werkgroep opgericht om deze mogelijkheid te contextualiseren in de Brusselse sociale huisvestingssector aan de hand van een standaardovereenkomst voor de tijdelijke bezetting van leegstaande sociale woningen. Op die manier moet een aantal criteria en referentiepunten worden afgetoetst.

De raamovereenkomst om de bezettingsmodaliteiten te definiëren:

  • De OVM die te renoveren woningen uit haar park tijdelijk ter beschikking wil stellen, dient daartoe een aanvraag in bij de BGHM. Ze maakt gebruik van de raamovereenkomst die ze aanpast aan elke situatie. Die overeenkomst bepaalt dat de bezetting in beheer aan een vereniging wordt gegeven. De vereniging ondertekent de overeenkomst en niet de tijdelijke gebruikers. Op eigen kosten staat de vereniging in voor kleine herstellingswerken en voor de sociale begeleiding van de gebruikers.
  • Die gebruikers krijgen geen voorrang op de wachtlijst, ongeacht of ze al dan niet op die lijst staan ingeschreven. Een tijdelijke bezetting betekent niet dat ze sneller toegang krijgen tot een sociale woning.
  • De bezetting is tijdelijk, in afwachting van de renovatiewerkzaamheden (de OVM moet een faseplanning van de werkzaamheden bij de overeenkomst voegen). In dat geval geldt de overeenkomst voor een jaar, eventueel verlengbaar indien de renovatie vertraging zou oplopen.
  • De OVM kan geen huur, noch een vergoeding aan de vzw vragen. Deze en de vorige maatregel moeten ervoor zorgen dat de tijdelijke bezetting geen aanleiding zou zijn voor de OVM om de zware renovatie van gebouwen uit te stellen. Die renovatie blijft immers de prioriteit.
  • Naleving van de voorschriften van de huisvestingscode om de veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid van de gebruikte gebouwen te verzekeren.

 
Solidaire woonvormen

Het Brussels Gewest verleent zijn steun aan solidaire woonprojecten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met dit initiatief wil het Gewest vernieuwende ideeën aanmoedigen om de huisvestingscrisis in de hoofdstad aan te pakken. Die alternatieve woonvormen richten zich op het kwalitatieve aspect van de wooncrisis, en zo ook op integratie door huisvesting.

Waarover gaat het? Nieuwe woonvormen die de huisvesting afstemmen op de economische druk die op gezinnen weegt en op de sociologische evoluties in onze maatschappij. Vandaar dat nieuwe woonformules een oplossing proberen te vinden voor die evoluties:

  • groepswonen,
  • intergenerationeel of kangoeroewonen,
  • gemeenschappelijke en tijdelijke bewoning,
  • collectieve spaar- en aankoopgroepen,
  • nieuwe vormen van begeleid wonen voor kwetsbare populaties…
Gerelateerde inhoud
Studenten

Document acties