Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Onze website krijgt het AnySurferlabel!

Onze website krijgt het AnySurferlabel!

Bij Brussel Huisvesting willen we dat iedereen naar onze website kan surfen. En dus zijn we trots dat we met onze nieuwe website het AnySurferlabel behaalden.

Digitale toegankelijkheid

Dit kwaliteitslabel voor digitale toegankelijkheid toont aan dat de website van Brussel Huisvesting toegankelijk is voor iedereen. Ook voor (kleuren)blinde en slechtziende personen, slechthorende en dove personen, oudere personen of personen met een motorische handicap. Toegang hebben tot een degelijke woning raakt direct aan de levenskwaliteit van elke Brusselaar. Daarom moet elke burger ook beroep kunnen doen op onze informatie en dienstverlening, zonder beperkingen.

Blindenzorg Licht en Liefde

AnySurfer is een project van de vzw Blindenzorg Licht en Liefde, een dienstverlenende organisatie voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Brussel. Zij zijn verantwoordelijk voor het toekennen van het AnySurferlabel. Ze erkennen hiermee dat onze website getest werd op toegankelijkheid door hun specialisten en voldoet aan de Europese richtlijnen.

Blijvend engagement

Het streven naar toegankelijkheid is een blijvend engagement. AnySurfer kent het label maar voor twee jaar toe, en voert daarna een nieuwe controle uit. Brussel Huisvesting blijft dus volop inzetten op een toegankelijke website zodat we na twee jaar opnieuw het label behalen.

Bezoek de website van AnySurfer voor meer info!

Abonneer u op onze nieuwsbrief