Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Regionale verkiezingen 2024 : MEMORANDUM

Met het memorandum 2024-2029 wil Brussel Huisvesting toekomstige beleidsmakers concrete maatregelen aanreiken om de effectiviteit van zijn kerntaken te verhogen en hen aanmoedigen om in te zetten op een woonbeleid op basis van wetenschappelijke kennis en expertise, én met een duidelijke langetermijnvisie.

Een korte samenvatting van de inhoud.

Eerste deel: Omgevingsanalyse

Dit deel beschrijft de huisvestingssituatie van Brusselaars op vlak van woningkwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid. Een grote groep Brusselaars leeft in overbevolkte woningen van slechte kwaliteit, besteedt een te groot aandeel van het inkomen aan huisvesting of ziet zich genoodzaakt Brussel te moeten verlaten. De wetenschappelijke literatuur geeft verschillende oorzaken voor huisvestingsproblemen zoals een onevenwicht tussen vraag en aanbod, groeiende inkomensongelijkheid, financialisering van de huisvesting, de afbouw van de welvaartstaat, een beperkte grond- en woningvoorraad en stijgende bouwkosten. Elementen die in Brussel een verband tonen op vlak van demografie, economie, het sociale, technologie en innovatie, ecologie en politiek/juridisch, worden toegelicht in een destep-analyse.

Tweede deel: Maatregelen

Brussel Huisvesting pleit voor een ‘evidence based’ en transversaal huisvestingsbeleid met een langetermijnvisie. Het bestuur wil samen met zijn partners de juiste omstandigheden creëren die noodzakelijk zijn om het fundamentele recht op behoorlijke huisvesting te garanderen voor alle Brusselaars. Om de woningmarkt toegankelijker te maken, de kwaliteit van huisvesting te verbeteren en de partners te ondersteunen zijn de volgende zes maatregelen cruciaal:

  1. Het vergemakkelijken, versnellen en verbeteren van de herhuisvesting van gezinnen van wie de huurwoning een verhuurverbod kreeg opgelegd
  2. Het onteigenen onder bepaalde voorwaarden van onwettig leegstaande of onbewoonbare panden
  3. Het maken van een actieplan om dakloosheid te bestrijden door integratie op de woonmarkt te bevorderen via een juridisch kader voor tijdelijke huisvesting en de betrokken partners te ondersteunen
  4. Het ondersteunen van nieuwe woonvormen
  5. Het wijzigen van de wetgeving zodat de cel Rehabilitatie van de directie Leegstaande Woningen en Huurtoelagen op eigen initiatief meer projecten kan uitvoeren op vlak van openbaar beheersrecht
  6. Het rationaliseren van de toegekende subsidies

Meer informatie

Abonneer u op onze nieuwsbrief