Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Videoreeks over CALICO - Ontdek de rol van de partners!

Videoreeks over CALICO – Ontdek de rol van de partners!

CALICO is een cohousingproject met 34 appartementen in de gemeente Vorst dat een generatie- en sociale mix biedt in interactie met de buurt. Gender, geboorte- en stervensbegeleiding in het hart van het samenleven, zorg en toegang tot huisvesting zijn de krachtlijnen van CALICO en vormen de ruggengraat van het project.

Maar wat CALICO – dat staat voor ‘CAre and LIving in COmmunity’ – ook anders maakt dan andere projecten, is dat het een diverse groep van bewoners met elkaar wil verbinden tot een hechte gemeenschap: Brusselaars van verschillende generaties en andere origine, families, alleenstaande vrouwen alsook eigenaren en huurders.

In een videoreeks, die in verschillende delen te bekijken is op de website van Brussel Huisvesting, worden zowel de reacties op het project getoond van bewoners, partners, overheidsinstellingen op regionaal en Europees niveau alsook enkele reacties op politiek en academisch vlak.

Surf naar de website van CALICO voor meer info over het project.

Community Land Trust Brussel, Angela.D en Pass-ages zijn de organisaties die aan de basis liggen van de bewonersgroepen van CALICO. Ontdek in onderstaande video’s op welke manier zij samenwerken met de bewoners van het project!

De CLTB heeft als doel betaalbare woningen aan te bieden aan gezinnen met een laag inkomen. Dit gebeurt aan een lagere dan de marktprijs door het bezit van grond en woning van elkaar te scheiden.

Pass-ages verzorgt de coördinatie van een geboorte- en sterfhuis.

Angela.D staat in voor de genderdimensie binnen het project en helpt vrouwen met een beperkt inkomen hel in hun zoektocht naar een geschikte woning.

Een aflevering gemist?
Ontdek ook de clips 🎥 met het verhaal van enkele van de bewoners!

Abonneer u op onze nieuwsbrief