Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Wie doet wat? / Verenigingen / Verenigingen voor integratie via huisvesting

Verenigingen voor integratie via huisvesting

De verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting worden door de Brussel Huisvesting erkend en gesubsidieerd op basis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting.

De verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting worden door de Brussel Huisvesting erkend en gesubsidieerd op basis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting.

Elke vereniging is actief binnen haar eigen perimeter (vaak verbonden aan een gemeentelijk grondgebied) en richt zich tot verschillende doelgroepen, maar streven allemaal hetzelfde doel na: recht op huisvesting (art. 23 van de Belgische grondwet).

Opdrachten

De VIH streven als doel de integratie via de huisvesting na van personen die zich in een situatie bevinden van sociale onzekerheid. Deze doelstelling krijgt vorm door het nastreven van een of meerdere van de volgende basisopdrachten:

 • opvang, opleiding, informatie of verstrekking van advies inzake huisvesting;
 • opvangaanbod ten behoeve van bestaansonzekere bewoners;
 • actieve hulp bij de zoektocht of het behoud van een woning;
 • steun op vraag van de bestaansonzekere bewoners en te hunner voordeel voor de verbetering van de kwaliteit (veiligheid, gezondheid en uitrusting) van de woning, van de financiële toegankelijkheid van de steun of van de aanpassing van de woning aan de handicap. De minister omschrijft nader de vormen die deze steun kan aannemen;
 • de ontwikkeling van specifieke projecten en instrumenten inzake huisvesting ten behoeve van personen in moeilijkheden om aan een betaalbare prijs toegang tot een kwaliteitsvolle woning te bekomen;
 • de verdediging van belangen en de vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen;
 • juridische bijstand en ook ondersteuning en het inleiden van bemiddelings- of verzoeningsprocedures in het kader van huurgeschillen;
 • de ontwikkeling van initiatieven ter promotie van het recht op huisvesting, met inbegrip van het inzamelen, het opstellen en het meedelen van onderzoeken en de ondersteuning, de begeleiding en het in netwerk brengen van rechtspersonen of natuurlijke personen die initiatieven ten behoeve van het recht op huisvesting tot stand brengen.

De VIH kunnen bovendien de volgende specifieke opdrachten nastreven:

 • de zoektocht naar,, de bijstand en/of begeleiding of de promotie van woonprojecten voor personen erkend als gehandicapte;
 • de verwezenlijking, de bijstand en/of begeleiding of de promotie van solidaire of intergenerationele woonprojecten;
 • de gelijktijdige verstrekking van informatie over de openbare steunmaatregelen als bedoeld door titel VIII, hoofdstuk 1 van de Brusselse Huisvestingscode en van bijstand aan de aanvragers bij het indienen van aanvragen om hier toegang tot te krijgen;
 • het aanbod, met het oog op duurzaam onderdak, van een woning ten behoeve van personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen;
 • de strijd tegen leegstaande woningen.

Erkende verenigingen

Brussel:

Schaarbeek:

Etterbeek:

Elsene:

Sint-Gillis:

Anderlecht:

Sint-Jans-Molenbeek:

Watermaal-Bosvoorde:

Ukkel:

Vorst:

Sint-Joost-ten-Node:

Document acties