Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Normen

De huisvestingsnormen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en basisuitrusting.

De huisvestingsnormen hebben voornamelijk betrekking op de onderstaande punten.

Meer informatie vindt u in het besluit van 4 september 2003 op de pagina "Formulieren en wetteksten" van deze portaalsite.

Veiligheid Gezondheid Basisuitrusting

Stabiliteit van het gebouw
Elektriciteit
Gas
Verwarming
Riolering

Vocht
Parasieten
Verlichting
Verluchting
Minimale oppervlakte
Hoogte van de lokalen
Toegang tot de woning
Koud water
Warm water
Toilet
Elektrische installatie
Verwarming

Kookuitrusting
Rookdetectoren

Wat als de normen niet worden nageleefd?

  1. Er kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Het bedrag kan variëren (tussen 2.000 € en 25.000 € per verhuurde woning) en hangt af van de ernst van de inbreuken.
  2. Een ingebrekestelling met de verplichting om bepaalde werken uit te voeren binnen een opgelegde termijn (maximaal 12 maanden vanaf de datum van ingebrekestelling, behalve omstandigheden onafhankelijke van de verhuurder.). Na afloop van deze termijn komen onze inspecteurs opnieuw langs voor een tweede inspectiebezoek.
  3. Er kan een verhuurverbod worden opgelegd en de woning kan dus worden gesloten als die een onmiddellijk gevaar inhoudt voor de bewoners of als de opgelegde werken niet werden uitgevoerd.
    Als de huurder of bewoner de woning moet verlaten als gevolg van een verhuurverbod, dan kan hij een beroep doen op het Gewestelijk Solidariteitsfonds. Ons team van maatschappelijk assistenten zal ook de mogelijkheden tot herhuisvesting en toegang tot andere gewestelijke diensten onderzoeken (herhuisvestingstoelage, sociale woningen, enz.).
     

Welke beroepsmogelijkheden hebben de verhuurder, de huurder en de bewoner?

De verhuurder, de huurder of de bewoner kan in beroep gaan tegen de beslissingen van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie bij de door de Regering gemachtigde ambtenaar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Mevrouw Arlette Verkruyssen, Gemachtigd Ambtenaar
Brussel Huisvesting
Directie Juridische Zaken Huisvesting
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Document acties