Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Rol

De rol van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie bestaat erin toe te zien op de naleving van de elementaire normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen als bepaald in de Brusselse Huisvestingscode en te beslissen over aanvragen van het label "kwaliteitsvolle studentenwoning", dat specifiek woningen betreft die aan studenten verhuurd worden.
 

A) Om de naleving van die normen te waarborgen:

 • leveren wij een conformiteitscontroleattest af op verzoek van de verhuurder wanneer die de nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd aan een woning waarvoor een verhuurverbod werd opgelegd door onze dienst omdat de normen niet werden nageleefd.
  Dit document moet worden verkregen alvorens een woning opnieuw te huur gesteld kan worden.

  ​Aanvragen voor het conformiteitscontroleattest moeten worden ingediend met het aanvraagformulier conformiteitscontroleattest zoals vastgelegd door de Regering. Via deze pagina kunt u dit formulier afdrukken.

  U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij de Directie

  Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
  Brussel Huisvesting
  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

  De uitreiking van het bovenvermelde document biedt de garantie dat, op het ogenblik van de afgifte, de betrokken woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en uitrustingsnormen.

  Voor de eerste punt wordt 50 € aangerekend voor administratieve kosten, elektronisch te betalen aan ons loket of via bankoverschrijving.

 • voeren wij onderzoeken uit naar aanleiding van klachten die worden ingediend door de huurders, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en andere officieel aangestelde actoren in de huisvestingssector.

  Opgelet: een klacht kan leiden tot een verhuurverbod, waardoor de huurders of bewoners verplicht kunnen worden om te verhuizen.

  In geval van huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd na 1 januari 2018 leidt een door onze dienst beslist huurverbod als gevolg van de huurhervorming ingevoerd bij de ordonnantie van 27 juli 2017 van rechtswege tot verval van de overeenkomst, als die voor het verbod gesloten is, of tot nietigheid ervan, als de overeenkomst na het verbod gesloten is.

  Meer informatie over de gevolgen van het verval of de nietigheid van een huurovereenkomst is verkrijgbaar bij een gespecialiseerde vereniging op het vlak van huisvesting, een advocaat/advocate, een jurist of elke andere persoon die over kennis ter zake beschikt.

  De klacht kan worden ingediend aan het loket of per brief. Hier moet geen specifiek formulier voor worden gebruikt. Het is nuttig om een kopie te kunnen voorleggen van de huurovereenkomst en alle andere informatie die nuttig kan zijn voor de procedure.
   
 • voeren wij inspectieonderzoeken uit op eigen initiatief.
   

B) Het label "kwaliteitsvolle studentenwoning" moet bij onze dienst aangevraagd worden met behulp van een specifiek formulier. Zo kunnen wij over de aanvraag beslissen en het label weigeren of toekennen.

Deze labelaanvragen mogen enkel betrekking hebben op woningen die het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst voor studenten.

Meer informatie over dit label, het formulier om het label aan te vragen en het verloop van de te volgen procedure om het te verkrijgen, is te vinden op de website van het label.

 

Document acties