Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Wie doet wat? / Wat doet het Gewest / Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Het instituut heeft de taak om onderzoeken uit te voeren, om milieugerelateerde kwesties te plannen en daarover advies te verlenen. Daarnaast assisteert het instituut de Brusselse overheden en ondernemingen om milieuplannen op te stellen.

Leefmilieu Brussel logoLeefmilieu Brussel is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Het instituut heeft de taak om onderzoeken uit te voeren, om milieugerelateerde kwesties te plannen en daarover advies te verlenen. Daarnaast assisteert het instituut de Brusselse overheden en ondernemingen om milieuplannen op te stellen.

Leefmilieu Brussel beheert verschillende milieuthema’s voor het Brussels Gewest, zoals: lucht, water, afval, bodem, groene ruimtes en biodiversiteit, lawaai, energie, gezondheid en leefmilieu, ecomobiliteit. De diensten van het instituut nemen de volgende opdrachten voor hun rekening:

Informatie en sensibilisering:

 • informatie over de luchtkwaliteit in Brussel (pollumeter)
 • meting van omgevingsgeluid en ander geluid in Brussel
 • informatie en publicaties rond milieu en groene ruimtes in Brussel
 • milieusensibilisering van de burgers, scholen en ondernemingen (label Ecodynamisch bedrijf)
   

Label Ecodynamisch bedrijf:

Het label “Ecodynamisch bedrijf” is een officiële erkenning van het goede milieubeheer van openbare en private ondernemingen en organisaties. Het beloont het dynamisme op milieuvlak en de vooruitgang op het gebied van afvalbeheer, energieverbruik, beheer van uw verplaatsingen en rationele verbruik van grondstoffen. Dit label is gratis. De criteria om zo’n label te behalen worden toegelicht op de site van Leefmilieu Brussel.

Planning en ondersteuning:

 • opstelling van sectorplannen, meer bepaald voor afvalpreventie en –beheer, de bestrijding van geluidsoverlast, het beheer van het Zoniënwoud, het Lucht- en het Klimaatplan enz.
 • aanleg en beheer van groene ruimtes (met inbegrip van het Zoniënwoud in het Brussels Gewest)
 • hulp aan ondernemingen op het vlak van milieuverplichtingen.
   

Milieuvergunningen en inspecties:

 • uitreiking van milieuvergunningen, -erkenningen en -certificaten
 • toezicht op de naleving van de milieuwetgeving.

 

Contact:

Leefmilieu Brussel (BIM)

Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 775 75 11
E-mail: info@leefmilieu.irisnet.be
Website: www.leefmilieu.brussels
Dienst Info-Milieu: +32 (0)2 775 75 75

Wettelijke basis:

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer is opgericht bij het koninklijk besluit van 8 maart 1989 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1989).

 

Document acties