Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Premies, belastingen en financiering

Het Gewest kent premies toe aan haar inwoners voor bouw- of verbouwings-werkzaamheden.

Vergunning

Wat zijn milieupremies?
Waarvoor dient een bouwvergunning?

Normen en veiligheid

Kom meer te weten over stedenbouwkundige voorschriften, controles van elektrische installaties en brandveiligheid.

Begeleiding bij werken

Laat u begeleiden bij uw renovatieprojecten (advies, huisbezoeken, keuze van architect en aannemer).

Duurzaam bouwen

Hoe kunt u de impact van uw woning op het milieu beperken, energie besparen, uw comfort verhogen en uw gezondheid beschermen?