Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is een onbewoonbare huisvesting?

Een huurwoning moet voldoen aan minimumvoorwaarden inzake veiligheid, gezondheid en basisvoorzieningen. Het is aan de verhuurder om ervoor te zorgen dat vanaf het begin en gedurende de gehele huurperiode aan deze minimumvoorwaarden wordt voldaan.

Een woning kan bijvoorbeeld als onbewoonbaar worden beschouwd:

 • als er vochtproblemen zijn;
 • als er een gebrek is aan natuurlijk licht;
 • als de verwarming niet goed werkt of als de ketel niet conform is;
 • als er geen warm water is;
 • als de elektriciteit niet werkt of niet conform is;
 • als er hygiënische problemen zijn (aanwezigheid van schimmels, parasieten, insecten, ratten, enz.);
 • indien de veiligheid van de huurder niet gewaarborgd is (brandgevaar, instortingsgevaar, enz.);
 • enz.

Klacht wegens onbewoonbaarheid

U bent huurder en u meent dat uw woning niet aan deze normen voldoet? Reageert uw huisbaas niet op uw verzoeken?

U kunt een klacht wegens onbewoonbaarheid indienen bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Let op!

 • Als uw huis reële en ernstige veiligheidsrisico’s inhoudt, kan het onmiddellijk worden verboden voor verhuur.
 • Een klacht kan leiden tot een huurverbod en dus tot gedwongen verhuizing van huurders of bewoners.
 • Een huurverbod leidt tot het vervallen van de huurovereenkomst of de nietigheid van de huurovereenkomst (voor huurovereenkomsten die na 01/01/2018 zijn gesloten of verlengd). Meer informatie hierover vindt u bij een woningbouwvereniging, een advocaat, een jurist of iemand anders met kennis van dit onderwerp.

Zodra uw klacht door Brussel Huisvesting is behandeld, ontvangt u een brief waarin u op de hoogte wordt gebracht van een bezoek van de inspecteurs. Zij komen controleren of uw woning voldoet aan de eisen inzake veiligheid, gezondheid en basisuitrusting die in de Brusselse Huisvestingscode zijn vastgesteld. Indien de inspecteurs bepaalde technische mankementen vaststellen tijdens hun bezoek, dan stuurt de dienst een aanmaning opdat de verhuurder de vereiste werkzaamheden binnen de 12 maanden uitvoert.

Indien de huurder of bewoner zijn woning moet verlaten ten gevolge van een huurverbod, zal de sociale eenheid van de DGHI contact met hem opnemen en de mogelijkheden van herhuisvesting en toegang tot regionale steun (herhuisvestingsvergoeding, sociale huisvesting, enz.) analyseren.

Conformiteitscontroleattest

De DGHI levert een conformiteitscontroleattest af op verzoek van de verhuurder wanneer die de nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd aan een woning waarvoor een verhuurverbod werd opgelegd door onze dienst omdat de normen in verband met veiligheid, gezondheid en uitrusting niet werden nageleefd. Het verzoek leidt systematisch tot een onderzoek.
Dit document moet worden verkregen alvorens een woning opnieuw te huur gesteld kan worden. De uitreiking ervan biedt de garantie dat, op het ogenblik van de afgifte, de betrokken woning voldoet aan de normen.
Er wordt 50 € aangerekend voor administratieve kosten, elektronisch te betalen aan ons loket of via bankoverschrijving.

Er kan eveneens en schriftelijk verzoek aan de DGHI worden ingediend:

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
Brussel Huisvesting
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

Verhuisplannen? Misschien heb je recht op een herhuisvestingstoelage

De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage. Beide financiële bijdragen zijn bestemd voor huurders met een laag inkomen die verhuizen omwille van de onbewoonbaarheid van hun woning, of vanwege te klein of niet aangepast voor personen met een verminderde mobiliteit en voor senioren.
U kunt alle voorwaarden op de pagina “Herhuisvestingstoelage” vinden.