Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Stedenbouwkundige wetgeving

De stedenbouwkundige regels zijn bedoeld om de leefomstandigheden in onze stad te verbeteren en de inwoners een harmonieuze inrichting van het gewest te verzekeren. Die normen dragen er toe bij het grondgebied van het Gewest te ontwikkelen en in te richten op een manier die duurzaam voldoet aan de sociale, economische, patrimoniale en ecologische noden van de gemeenschap.

U vindt alle nuttige informatie op de portaalsite over stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (stedenbouwkundige verordeningen, CoBAT, verkavelingsplannen, verkavelingsvergunningen, …).

Keuring van de elektriciteitsinstallatie

Een niet-conforme elektrische installatie is een grote bron van gevaar: brandwonden, elektrocutie, brand… Net om die risico’s te vermijden, publiceerde de Belgische regering in 1981 een koninklijk besluit gekend als het “Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties” (AREI).

Een eigenaar die een bewoonbare woning verkoopt, is verplicht om de elektriciteitsinstallatie te laten keuren. Daarna moet hij de koper het keuringsverslag van de inspecteur voorleggen en de datum van de inspectie in de authentieke akte laten vermelden.

Voor meer informatie: Controle van de elektrische installatie

Brandveiligheid

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) treedt op bij brand en coördineert de dringende medische hulpverlening. Daarnaast staat de dienst ook in voor preventie en vorming op het vlak van brandveiligheid en waakt over de veiligheid van de inwoners van het Brussels gewest.

In die context controleert de DBDMH jaarlijks de brandveiligheid van meer dan 10.000 gebouwen en controleert of de wetgeving op dat vlak wordt nageleefd (brandpreventie).

Meer weten: