Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Kopen via citydev.brussels

citydev.brussels bouwt en verkoopt nieuwe, betaalbare woningen in buurten met een tekort aan woningbouw. Hierdoor kunnen gezinnen met een middelmatig inkomen een goedkopere woning kopen in Brussel en kan Citydev mensen in de regio houden of aantrekken.

Deze verschillende huisvestingsprojecten worden uitgevoerd door middel van een partnerschap tussen de openbare en de particuliere sector.

Voor meer informatie, bekijk de voorwaarden en verplichtingen van citydev.brussels om eigenaar te worden.

Kopen via het Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van zijn kant bouwt en renoveert woningen om deze vervolgens tegen een aantrekkelijke prijs te verkopen. Het gaat om traditionele appartementen, duplexen, lofts of soms zelfs eengezinswoningen.

De verkoop van woningen door het Woningfonds, is onderworpen aan bijzondere voorwaarden die onder meer betrekking hebben op de onroerende goederen van de koper, de eventuele verkoop van het verworven goed, de terugkooprechten en de voorkooprechten van het Fonds. Bovendien moet u, om een woning van het Fonds te kunnen kopen, voldoen aan de voorwaarden van hun hypothecaire leningen.

Eigenaar worden bij het CLTB

De Community Land Trust Brussels (CLTB) ontwikkelt blijvend betaalbare woonprojecten in Brussel voor mensen met een beperkt inkomen op gronden in gemeenschappelijk bezit.

De CLTB past de innovatieve CLT-model toe. In dit model blijft de grond eigendom van de gemeenschap, en worden alleen de woningen verkocht. Deze zijn betaalbaar omdat de eigenaars niet betalen voor de grond. Doorverkoop is mogelijk, maar tegen een beperkte prijs, zodat de woning generatie na generatie betaalbaar blijft.

CLTB woningen zijn bestemd voor personen die de inkomensgrenzen voor sociale woningen niet overschrijden. Ontdek hoe u kandidaat-eigenaar kan worden van een CLTB woning.