Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Een gratis begeleiding voor uw werkzaamheden

Homegrade (het advies-en begeleidingscentrum voor huisvesting) geeft u een gepersonaliseerde en gratis begeleiding bij de renovatieprojecten en werkzaamheden in uw woning. Bij investeringen (isolatie, ramen, verwarmingsketel, enz.) begeleidt een adviseur u bij elke stap: keuze van de technieken, analyse van de bestekken, stedenbouw… Hij informeert u over de premies en leningen waarop u recht hebt en helpt u alle administratieve formaliteiten te vervullen.

De aanbevelingen van Homegrade (bij hen ter plaatse of bij u thuis) zullen u begeleiden bij de renovatie van uw woning en de vermindering van uw ecologische impact.

De aannemer

Ongeacht of u een particulier of een professional bent, zodra u een aannemer in dienst neemt om werkzaamheden uit te voeren, bent u hoofdelijk aansprakelijk voor zijn eventuele schulden of die van zijn onderaannemers (indien van toepassing). Opgelet: uitsluitend indien de aannemer werknemers in dienst heeft.

V√≥√≥r u een factuur betaalt, is het daarom erg nuttig om na te gaan of de aannemer schulden heeft bij de RSZ of bij de fiscus. Zijn toestand kan immers snel veranderen in de loop der tijd. Dankzij de onlinedienst Check Inhoudingsplicht van de FOD Financi√ęn kunt u in √©√©n oogopslag nagaan of een Belgische aannemer fiscale of sociale zekerheidsschulden heeft.

De architect

Samenwerken met een architect is verplicht bij bouwwerkzaamheden of verbouwingen die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn. Anders dreigt u vervolgd te worden. Bovendien bestaat het gevaar dat u geen volledige vergoeding kunt eisen bij eventuele schade ontstaan door de slechte uitvoering van het werk door uw aannemer.
Voor kleinere werkzaamheden is dat niet verplicht.
De eenvoudigste oplossing is om rechtstreeks te informeren bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar u uw werkzaamheden plant.

Als professional is hij een aanspreekpunt voor alle handelingen in verband met uw bouwwerk, evenals voor de uitwerking van de aanvraag van de bouwvergunning.

Zijn werk beperkt zich niet tot het ondertekenen van de plannen voor de bouwvergunning. Dankzij zijn totaaloverzicht kan de architect alle fases in het ontwerp van een gebouw controleren. Hij leidt en co√∂rdineert de verschillende stappen van de uitvoering. Meer dan een technicus is een architect ook iemand die bedenkt, cre√ęert en ook vorm geeft aan de idee√ęn van zijn klanten.

In het contract met de architect moet zijn/haar volledige taak beschreven worden. Hij/zij zal u honoraria aanrekenen voor de diensten.

Documentatie

Homegrade heeft twee thematische brochures gepubliceerd over de opvolging van een bouwwerf en over de keuze van een aannemer: