Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Alles over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws en evenementen

Brussel Huisvesting wil een hefboom zijn voor een duurzaam en vooruitstrevend huisvestingsbeleid, in samenwerking met alle belanghebbenden.

Brussel Huisvesting wilt dat doen via volgende activiteiten:

  1. huisvesting toegankelijker maken;
  2. de kwaliteit van de huisvesting verbeteren;
  3. partners ondersteunen.

Andere huisvestingsactoren

Actoren betrokken bij bouwen en verbouwen

Actoren betrokken bij het aanbod van openbare of sociale huisvesting

Huisvestingsorganisaties

Adviesraad voor Huisvesting