Alles over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws en evenementen

Begrijp de huurindexering

De huurindexering is gebaseerd op de gezondheidsindex. Deze index is de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen. Wanneer een verhuurder besluit deze indexering toe te passen, kan

Meer weten

Brussel huisvesting wil een hefboom zijn voor een duurzaam en vooruitstrevend huisvestingsbeleid, in samenwerking met alle belanghebbenden.

Brussel Huisvesting wilt dat doen via volgende activiteiten:

  1. huisvestingen toegankelijker maken;
  2. de kwaliteit van de huisvesting verbeteren;
  3. partners ondersteunen.

Andere huisvestingsactoren

Actoren betrokken bij bouwen en verbouwen

Actoren betrokken bij het aanbod van openbare of sociale huisvesting

Huisvestingsorganisaties

verdeling

Adviesraad voor Huisvesting