Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Milieuvergunning

Een milieuvergunning is een toestemming voor de uitoefening van een activiteit die een of meer geclassificeerde installaties omvat, d.w.z. installaties die een effect kunnen hebben op het milieu of de omgeving.

Enkele voorbeelden van installaties zijn:

  • Boilers van meer dan 100 kwatt
  • Verluchting, airconditioning
  • Olietanks
  • Septische tanks, putten
  • Garageboxen (overdekt of in open lucht)
  • Dieren, bijenkorven
  • Parking

Om deze voorzieningen te plaatsen, te onderhouden en te gebruiken, moet u een milieuvergunning (of een voorafgaand certificaat) verkrijgen en de voorwaarden daarvan naleven. De vergunning kan worden aangevraagd door de eigenaar, de syndicus, de huurder, de uitbater, het architectenbureau, de promotor… maar het is de gebruiker die het risico loopt te worden vervolgd indien de installaties zonder vergunning worden gebruikt, aangezien hij degene is die op het terrein van de uitbating zal worden aangetroffen.

Milieuvergunningen zijn er niet alleen voor bedrijven. Bepaalde geclassificeerde installaties kunnen worden aangetroffen in woongebouwen, of het nu gaat om eengezinswoningen, appartementsgebouwen, gebouwen met kantoren voor beroepsbeoefenaars, enz.

Bezoek de website van Brussel Leefmilieu voor meer informatie over de milieuvergunning.

Stedenbouwkundige vergunning

Als u van plan bent een gebouw te bouwen of te renoveren, of bepaalde andere werkzaamheden uit te voeren, moet u een bouwvergunning aanvragen en verkrijgen. Dat is een vergunning die door uw gemeente of in sommige gevallen door het Gewest wordt verleend.

Bezoek het regionaal portaal van stedenbouw voor meer informatie over stedenbouwkundige vergunningen.