Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat zijn de voorwaarden om de toelage te ontvangen?

De voorwaarden dienen te worden voldaan op de dag van de indiening van de aanvraag.

Voorwaarden in verband met uw situatie

 • Aantal voorkeurrechten op de wachtlijst voor een sociale woning en inkomen:
 Eenoudergezin
(gezin samengesteld uit één volwassene en minstens één kind)
Andere gezinnen
Aantal voorkeurrechten op de wachtlijst voor een sociale woningMinstens 2 rechtenMinstens 6 rechten
Maximaal jaarinkomen ¹≤ € 25.291,73 ²Voor een alleenstaande :
≤ € 14.569,58 ³
Voor een gezin samengesteld uit meerdere personen:
≤ € 19.690,01 ³

¹ Het jaarinkomen is het totaal van de inkomens van de meerderjarige leden van uw gezin op het ogenblik van de indiening van uw aanvraag. Voor een aanvraag die gebeurde in 2022, gaat het om de gezamenlijk en afzonderlijk belastbare inkomsten voor 2019 (aanslagjaar 2020).
Als die inkomsten hoger liggen dan de grensbedragen, houden wij rekening met uw inkomen zoals het werd meegedeeld aan de BGHM.

² Stemt overeen met het grensbedrag voor de verhoogde tegemoetkoming. Deze drempelwaarde zal waarschijnlijk nog veranderen. 

³ Stemt overeen met het leefloon. Deze drempelwaardes zullen waarschijnlijk nog veranderen.

 • De aanvrager is als referentiepersoon ingeschreven in de Gewestelijke gegevensbank.
 • Geen eigenaar zijn van een onroerend goed (van toepassing op al uw gezinsleden).
 • Deze toelage mag niet gecumuleerd worden met nog andere lopende steunmaatregelen voor huurders.

Voorwaarden in verband met uw huidige woning

 • De woning bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u bent er gedomicilieerd.
 • De woning wordt verhuurd met een huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats.
 • De woning wordt niet verhuurd door een sociaal verhuurkantoor (SVK).
 • De woning behoort niet toe aan een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

Hoeveel bedraagt de toelage?

 BasisbedragVerhoging
Eenoudergezin met jaarinkomen
≤ € 19.690,01
€ 173,67 / maand€ 43,42 / kind
Eenoudergezin met jaarinkomen
> € 19.690,01 maar ≤ € 25.291,73
€ 130,26 / maand€ 43,42 / kind
Andere gezinnen€ 173,67 / maand€ 21,71 / kind

Hoelang ontvangt u de toelage?

5 jaar vanaf de datum van goedkeuring van uw aanvraag.

Na de eerste periode van vijf jaar zal Brussel Huisvesting nagaan of u nog voldoet aan de voorwaarden om de toelage te blijven ontvangen gedurende een nieuwe periode van vijf jaar.

Na twee toelageperiodes komen enkel gezinnen met een persoon van 65 jaar of ouder of een persoon met een erkende handicap (66% of 9 punten) in aanmerking voor een eventuele verlenging van de toelage.

Hoe de toelage aanvragen?

Dien uw aanvraagformulier in per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres:

Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen
GOB – Brussel Huisvesting
Sint-Lazarusplein 2 (Iris Tower)
1035 Brussel

Contact

 • Hebt u vragen?
  Bel ons op het nummer 0800 40 400
  (druk op 4 voor alle informatie over huisvesting – elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur).
 • Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier?
  Contacteer uw OCMW, de huisvestingsdienst van uw gemeente of een vereniging voor integratie via huisvesting.

Documentatie