Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Voorkeurrecht van de huurder

Het mechanisme wil huurders de mogelijkheid bieden om de woning die ze betrekken bij voorrang aan te kopen

Leningen en hypotheken

Wat is een hypotheek? Bestaan er sociale leningen?

Fiscale stimulansen

De Be Home Premie en de vermindering op de registratierechten

Betaalbare huisvesting

Verschillende regionale spelers verkopen toegankelijke woningen.

Problemen tussen koper en verkoper

Hoe kunnen problemen tussen koper en verkoper worden opgelost?