Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

4 kernmaatregelen

Preventie  staat centraal in deze nieuwe regeling met 4 belangrijke maatregelen: een aangepaste uithuiszettingsprocedure, een algemeen wintermoratorium voor alle – zowel openbare als private – woningen in het Gewest, de aanvraag tot vergoeding bij het Solidariteitsfonds om huurachterstanden te dekken en de invoering van een monitoring van de uithuiszettingen.

Werk je voor een OCMW of ben je actief in de sector van huisvesting, begeleiding of schuldbemiddeling?

Door de verlenging van de termijnen voor de uitvoerbaarheid van de uithuiszetting, kan het OCMW proactief tussenkomen en krijgt meer tijd om de huurder die uitgezet dreigt te worden, te ondersteunen en te begeleiden.

Het OCMW krijgt ook gemakkelijker toegang tot vonnissen en uitzettingsberichten.

Gedurende deze termijn kan je de met uithuiszetting bedreigde huurders ondersteunen en begeleiden (zoals overleg plegen, een oplossing voorstellen aan de verhuurder of de vrederechter, een uithuiszetting vermijden of een oplossing voor herhuisvesting vinden).

Contact