Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Plaatsbeschrijving bij aankomst

Een plaatsbeschrijving is een verplicht document waarin de staat van het onroerend goed wordt beschreven. Dit moet gebeuren vóór de ingebruikneming van de huurder of tijdens de eerste maand van de huurovereenkomst.

De plaatsbeschrijving wordt bij voorkeur opgesteld door een deskundige (de kosten worden door de partijen gedeeld) of gezamenlijk door de huurder en de verhuurder.

In de loop van de huurovereenkomst kan elke partij, indien wijzigingen worden aangebracht aan het gehuurde goed, een nieuwe plaatsbeschrijving eisen.

Model van plaatsbeschrijving

Een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde is beschikbaar. Dit standaardmodel heeft de vorm van een lijst met de punten die minstens moeten gecontroleerd worden om de begintoestand in een huurwoning vast te leggen. Dit model is opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van huurders en verhuurders, en met behulp van de Koninklijke Maatschappij van Landmeters-experten van Onroerende goederen (UGEB-ULEB)

Opgelet: het gebruik van het standaardmodel beschermt de partijen niet tegen eventuele toekomstige juridische geschillen en al zeker niet als het slecht is ingevuld

Plaatsbeschrijving bij uittrede

De huurder moet het gehuurde goed teruggeven in de staat waarin hij het ontvangen heeft (met uitzondering van normale slijtage, veroudering, constructiefouten). Het is daarom aanbevolen dat de partijen aan het einde van de huurovereenkomst een plaatsbeschrijving opstellen, op dezelfde wijze als de plaatsbeschrijving aan het begin van de huurovereenkomst.

De plaatsbeschrijving bij afloop van de huurperiode bestaat uit een vergelijking tussen de staat van het goed aan het einde van de huurperiode en de staat beschreven in de plaatsbeschrijving aan het begin van de huurperiode. Het wordt uitgevoerd nadat de huurder is verhuisd.

De plaatsbeschrijving aan het einde van de huurovereenkomst kan worden opgesteld door een deskundige (de kosten worden verdeeld tussen de partijen) of gezamenlijk door de huurder en de verhuurder.

Het stelt de schade of tekortkomingen vast die aan de huurder kunnen worden toegerekend en berekent de financiële vergoeding, rekening houdend met de verdeling van de herstellingen die door de huurder of de verhuurder moeten worden betaald, maar ook:

  • de bepalingen en voorwaarden van de huurovereenkomst
  • alle werkzaamheden die tijdens de bewoning worden uitgevoerd
  • documenten voor het onderhoud van de uitrusting
  • de uitgewisselde brieven.

Brochures