Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Regels van kracht

In het algemeen:

  • De huurder is verplicht onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit te voeren (niet veroorzaakt door veroudering of overmacht). Zo betaalt hij/zij bijvoorbeeld de jaarlijkse ontkalking en het onderhoud van de boilers en waterverwarmers, het vegen van de schoorstenen, het onderhoud en het vullen van de ontkalkers en waterontharders, de controle en het periodieke onderhoud van de verwarmingsinstallatie.
  • De verhuurder voert alle andere reparaties uit, bv. vervanging van een defecte boiler, reparatie van het dak, enz. Normale slijtage wordt geacht onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder te vallen. Hij moet de reparaties verrichten die nodig zijn voor een normaal gebruik van het gehuurde goed.

De regering heeft een lijst opgesteld van de belangrijkste reparatie- en onderhoudsverplichtingen van de huurder of verhuurder. De partijen mogen niet van deze verdeling afwijken.