Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De verschillende stappen als je vastgoed koopt

Bepaal uw behoeften en wensen

Bepaal uw behoeften en wensen

Maak, voor een gerichte zoektocht, een lijst op van de eigenschappen die uw ideale woning moet bezitten en onderlijn de meest belangrijke:

 • Heeft u liefst een appartement / een huis / een groepswoning of nog iets anders?
 • In welke wijk(en) wenst u te zoeken?
 • Welke faciliteiten wenst u in de nabijheid te hebben (school, park, publiek transport, winkels, etc.)?
 • Hoeveel m² en hoeveel slaapkamers heeft u nodig?
 • etc.
Bepaal uw budget

Bepaal uw budget

Vooraleer u een woning koopt moet u zeker zijn dat u ze kan betalen!

Uw budget wordt opgesteld op basis van uw eigen kapitaal en uw Consulteer een bank of een publieke financieringsagent zoals het Woningfonds om het bedrag te bepalen dat u kan ontlenen.

Naast de aankoopprijs van het gebouw, moet u rekening houden met de kosten van de koopakte (registratierechten, ereloon van de notaris, etc.) en de kosten van een hypothecaire lening.

Wees u ervan bewust dat u over geld dient te beschikken op het juiste moment. Bij de ondertekening van het compromis moet u een voorschot van +/- 10% van de aankoopwaarde kunnen betalen. Op het moment dat u de authentieke akte ondertekent, moet u over het saldo beschikken plus het bedrag van de kosten verbonden aan de aankoop (tot 18% van de aankoopprijs).

Het zoeken naar een lening gebeurt dus gelijktijdig met het zoeken naar een woning.

Kies een notaris

Kies een notaris

Het is raadzaam een notaris te raadplegen vanaf het begin van uw zoektocht. Hij zal u goede raad geven wanneer u een bod uitbrengt alsook bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Daarna zal hij de authentieke aankoopakte opmaken. Het is zijn rol om u in te lichten en te adviseren.

U kunt de notaris kiezen die u wilt, de honoraria van de notarissen zijn identiek.

Zoek een woning

Zoek een woning

U kunt uw woning onderhands kopen (eventueel door bemiddeling van een immobiliënkantoor) of bij een openbare verkoop.

U kan zoeken op het internet, in gratis dagbladen, bij immobiliënkantoren, via uw notaris, via affiches op straat of via mond-tot-mondreclame.

Een bod doen of een optie aanvragen

Een bod doen of een optie aanvragen

Heeft u een woning gevonden die u bevalt?

Dan kan u om een optie vragen of een bod uitbrengen.

Een optie is de belofte van de eigenaar om tegen een vastgelegde prijs te verkopen, wat de kandidaat-koper de tijd geeft om de nodige stappen te nemen om de koop te bevestigen. Dit betekent dat de eigenaar gedurende de looptijd van de belofte niet aan een andere persoon kan verkopen, maar dat de kandidaat-koper niet verplicht is om de woning te kopen. Het is noodzakelijk dat alle voorwaarden van de verkoop (met inbegrip van de prijs, betalingstermijn en betalingsvoorwaarden) reeds nauwkeurig in de optie zijn opgenomen.

Een bod is een prijsvoorstel dat de kandidaat-koper aan de eigenaar doet, en dat de eigenaar vrij staat te aanvaarden. Het bod moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam van de koper;
 • Adres van de eigendom;
 • Aangeboden prijs;
 • Geldigheidsduur van het bod;
 • Voorbehouden en eventuele opmerkingen;
 • Opschortende voorwaarden (bijv. akkoord van de bank met de aangevraagde lening);
 • Handtekening en datum.

Wees voorzichtig, het doen van een aankoopbod is een verbintenis waar je niet meer onderuit kan.

Indien het bod door de eigenaar aanvaard wordt of u de optie verkrijgt, kan u overgaan tot de ondertekening van de verkoopovereenkomst.

De verkoopovereenkomst ondertekenen

De verkoopovereenkomst ondertekenen

Van zodra de financiering van de koper bevestigd is, ondertekenen de koper en verkoper de verkoopovereenkomst. Dit betekent dat de verkoper zich ertoe verbindt de eigendom over te dragen aan de koper, die ermee akkoord gaat de prijs te betalen zoals vastgelegd in het compromis. Vanaf dat moment is de verkoop afgerond en kan geen van de partijen nog terug, ook niet als er nog geen voorschot is betaald.

Een compromis tot verkoop staat gelijk aan een verkoop! Daarom is het aangeraden dat de koper vóór de ondertekening het door de verkoper voorgelegde ontwerp van compromis bestudeert en door de notaris laat onderzoeken!

Verkrijgen van de nodige attesten

Verkrijgen van de nodige attesten

De verkoper dient enkele verplichte documenten aan de koper te overhandigen:

 

 • Bodemattest
 • Attest keuring elektrische installatie
 • EPB-certificaat
 • Postinterventiedossier (PID)
 • Documenten aangaande de verhuur (indien de woning te huur wordt gesteld)
 • Keuringsattest stookolietank
 • Gegevens betreffende de mede-eigendom
 • Stedenbouwkundige informatie
De registratiekosten betalen

De registratiekosten betalen

De registratiekosten moetenbinnen viermaanden na ondertekeningvan de voorlopige verkoopovereenkomst (of na de vervulling van eventuele opschortende voorwaarden) aan de notaris worden betaald.. Dit dient in ieder geval betaald te worden voor de ondertekening van de (notariële) verkoopakte.

De notariële akte ondertekenen

De notariële akte ondertekenen

De authentieke akte is het officieel document, opgemaakt door uw notaris, waardoor de verkoop “tegenstelbaar” is aan de administraties, de banken, de hypotheekkantoren, enz. Ze verzekert ook de rechtsveiligheid van de verkoop en geeft u, de nieuwe eigenaar, alle waarborgen.

Er bestaat geen wettelijke termijn tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de datum van de authentieke akte. Gewoonlijk bedraagt deze maximum 4 maanden.

Zich verzekeren

Zich verzekeren

Het is sterk aanbevolen om een brandverzekering (ook bekend als woonverzekering) af te sluiten.. In de meeste gevallen zullen banken dit overigens eisen om een hypothecaire lening bij hen te kunnen afsluiten.

Een brandverzekering dekt verschillende soorten schade aan uw woning en inboedel: brand, waterschade, natuurrampen, enz.

Het is belangrijk om het aanbod van verschillende verzekeraars te vergelijken. Een brandverzekering moet bepaalde wettelijke basisdekkingen bevatten (brand, explosie, blikseminslag…). De verzekeraars zullen deze basisdekkingen combineren met aanvullende dekkingen, waardoor het aanbod van de ene verzekeraar verschilt van de andere.

Meer weten

Voor meer informatie, consulteer de brochure “Een woning kopen” van Homegrade.